• Fy nghyfrif
  • Lle dwi'n byw
  • Cynllunio
  • Adrodd problem
  • Treth Cyngor

Agorwch gyfrif Cyngor Gwynedd i ofyn i ni am bob math o wasanaethau:
archebu biniau newydd, casgliad gwastraff gardd, talu am ginio ysgol gynradd, gweld eich diwrnod casglu biniau, ceisiadau cynllunio lleol, eich cynghorydd lleol a llawer mwy....

 Creu Cyfrif

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff nesaf, ceisiadau cynllunio lleol, eich band treth cyngor, a nifer o wasanaethau eraill:

 

 

 

Gweld ceisiadau cynllunio lleol i chi....

Gweld band treth cyngor eich tŷ....


Mwy o wasanaethau…