• Fy nghyfrif
  • Lle dwi'n byw
  • Cynllunio
  • Adrodd problem
  • Treth Cyngor

Agorwch gyfrif Cyngor Gwynedd i:
archebu biniau newydd neu eich casgliad gwastraff gardd, talu am ginio ysgol, gweld ceisiadau cynllunio lleol a llawer mwy....

 Creu Cyfrif / Mewngofnodi 

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff nesaf, ceisiadau cynllunio lleol, eich band treth cyngor, a nifer o wasanaethau eraill:

Neu, dewch o hyd i wasanaethau lleol ar 
Map Gwynedd

Gweld ceisiadau cynllunio lleol i chi....

Gweld band treth cyngor eich tŷ....


Mwy o wasanaethau…