Llyfrgelloedd wedi cau

Nifer o lyfrgelloedd wedi cau, 22/07/2024: 1. Mwy o fanylion...

Close

Cyngor Gwynedd

  • Fy nghyfrif
  • Lle dwi'n byw
  • Cynllunio
  • Adrodd problem
  • Treth Cyngor

Agorwch gyfrif Cyngor Gwynedd i:
archebu biniau newydd neu eich casgliad gwastraff gardd, talu am ginio ysgol, gweld ceisiadau cynllunio lleol a llawer mwy...

 Creu Cyfrif / Mewngofnodi 

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff nesaf, eich band treth cyngor, a nifer o wasanaethau eraill:

Chwilio am gais cynllunio

Neu, dewch o hyd i wasanaethau lleol ar 
Map Gwynedd

Gweld band treth cyngor eich tŷ

Newyddion a digwyddiadau


Mwy o wasanaethau…