Heddiw, 5 Mai 2016, mae etholiad yn cael ei gynnal ar gyfer ethol aelodau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ac ar gyfer ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Mae gorsafoedd pleidleisio yn agored 07:00 tan 22:00.
Rhagor o wybodaeth am etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Rhagor o wybodaeth am etholiad Comisiynwyr yr Heddlu
Close
  • Lle dwi'n byw
  • Hamdden
  • Cynllunio
  • Adrodd problem
  • Treth Cyngor

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff nesaf, ceisiadau cynllunio lleol, eich band treth cyngor, a nifer o wasanaethau eraill:

Dewch o hyd i oriau agor a gweithgareddau yn eich canolfan hamdden leol

Gweld ceisiadau cynllunio lleol i chi....

Gweld band treth cyngor eich tŷ....


Mwy o wasanaethau…


Helpwch ni i wella ein gwefan >