Pryd mae'r gwastraff yn cael ei gasglu?

Rhowch eich côd post yn y blwch isod i weld dyddiad eich casgliad nesaf....

 

Bydd casgliadau arferol ar Wyliau’r Banc, gan gynnwys dydd Gwener y Groglith, dydd Llun y Pasg a dydd Calan.
Ni fydd casgliad ar ddiwrnod Nadolig nac ar Ŵyl San Steffan.

 

Trefn casglu

 • Bocs glas ailgylchu / cartgylchu
  Bob wythnos
 • Bin brown bwyd
  Bob wythnos
 • Bin olwyn gwyrdd / hyd at 3 bag du (os nad oes gan eiddo fin olwyn)
  Bob 3 wythnos 
 • Bin olwyn brown (gwastraff gardd)
  NODER!
   O’r 9 Ionawr 2017 bydd rhaid talu ffi blynyddol am gasgliad gwastraff gardd (bin brown).

Archebu casgliad gwastraff gardd.

Os nad ydych yn siŵr o’ch diwrnod casglu, defnyddiwch y blwch uchod neu cysylltwch â ni ar 01766 771000.

 

Faint o’r gloch fydd y gwastraff yn cael ei gasglu?

Bydd yn cael ei gasglu rhwng 06:00 a 18:00 ar ddiwrnod eich casgliad.

Ni fyddwn o reidrwydd yn casglu yr un amser bob wythnos. Rhowch eich gwastraff allan y noson cyn eich casgliad.