Archifau a hanes teulu

 Archifau a hanes teulu 

Mae gan Archifdai Gwynedd ystod eang o ddogfennau, lluniau, mapiau a phapurau newydd.

Chwilio a phori drwy'r catalog archifau ar-lein

Canran yn unig o'r catalogau sydd yma, gellir gweld rhestr o'r casgliadau a gedwir yn yr Archifdai isod.

Gweld rhestr o'r casgliadau sydd ar gael

 

 

Archifdy Caernarfon

Dyma'r oriau agor.

Oriau agor archifdy
 DiwrnodOriau agor 
 Dydd Llun  Ar gau
 Dydd Mawrth  Ar gau
 Dydd Mercher  9:30 - 12:30

13:30 - 17:00

 Dydd Iau  9:30 - 12:30

 13:30 - 17:00

 Dydd Gwener  9:30 - 12:30

 13:30 - 17:00


Archifdy Meirionnydd

Dyma'r oriau agor.

Oriau Agor Meirionnydd
 DiwrnodOriau agor 
 Dydd Llun  9:30 - 12:30

13:30 - 17:00

 Dydd Mawrth  9:30 - 12:30

13:30 - 17:00

 Dydd Mercher  Ar Gau
 Dydd Iau  Ar Gau
 Dydd Gwener  Ar Gau

Ymchwil Ar-lein

Os oes gennych ddiddordeb yn hanes lleol Gwynedd, neu eisiau canfod hanes eich teulu mae’r catalog archifau ar-lein yn cynnwys dros 12,000 o dudalennau a 2,000 o ddelweddau.

Chwilio drwy'r catalog ar-lein

Canran yn unig o'r catalogau sydd yma, gellir gweld rhestr o'r casgliadau a gedwir yn yr Archifdai isod.

Gweld rhestr o'r casgliadau sydd ar gael

Os nad ydych yn gallu darganfod yr hyn ydych eisiau cysylltwch â'r Archifdai.

 

Isod mae canllawiau i gynorthwyo eich ymchwil:

 

Ymweld â'r Archifdy

Mae modd copïo'r mwyafrif o ddeunydd. Cost llungopi yw 30c y dudalen. Gweler y daflen amodau a phrisiau copïo, a’r ffurflenni isod i wneud cais am gopïau. Nid ydym yn caniatáu defnyddio cyfarpar tynnu lluniau a sganio.


Gwasanaeth ymchwil

Os yw’n amhosib i chwi ddod i’r Archifdy, gallwn gynnig gwasanaeth ymchwil drwy’r post am ffi.  Cysylltwch i drafod eich ymchwil drwy unai e-bostio archifau@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio Archifdy Caernarfon (01286) 679 095 neu Archifdy Meirionnydd (01341) 424 682.


Gwasanaeth Cadwraeth

Mae’r Uned Gadwraeth yn atgyweirio dogfennau a rhwymo llyfrau i’r Gwasanaeth Archifau yr cyhoedd a sefydliadau amrywiol. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch archifdycaernarfon@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch (01286) 679 095.


Adneuo Casgliadau

Mae llawer o’r cofnodion yr ydym yn gofalu amdanynt wedi eu rhoi i ni neu wedi eu hadneuo gan aelodau’r cyhoedd, busnesau, sefydliadau a chymdeithasau. Os oes gennych chi ddogfennau sy’n ymwneud a phobl neu ardaloedd yng Ngwynedd yr hoffech chi eu diogelu yna gallwch eu hychwanegu at ein casgliadau. Gallwch roi eich dogfennau i ni’n rhodd neu eu hadneuo i ni ar fenthyg.

 

Gwasanaeth addysg

Gall y Swyddog Addysg ymweld ag ysgol i wneud cyflwyniad yn seiliedig ar ddelweddau amrywiol o gasgliad yr archifdai, yn hen luniau, mapiau, papurau newydd a dogfennau eraill o bob math.  Yn ogystal, gellir darparu copïau o ddeunydd o gasgliad yr archifdai i ateb gofynion ysgol unigol.

Mae croeso hefyd i ysgolion ymweld ag archifdai’r sir yng Nghaernarfon a Dolgellau a chael taith dywys o gwmpas.

I drefnu ymweliad i'r Archifyd, i Amgueddfa Lloyd George neu i Amgueddfa Gwynedd, Bangor cysylltwch â'r gwasanaeth addysg:

Cymru a’r Môr

Mae’r Gwasanaeth Archifau yn cyhoeddi Cymru a’r Môr yn flynyddol sef cyfrol sy’n cynnwys erthyglau yn ymwneud a hanes morwrol Cymru.

 

Polisïau

Mae ein polisiau i'w gweld yma: