Archifau a hanes teulu

Mae’r Archifdai ar agor!

I wneud apwyntiad cysylltwch drwy e-bostio neu ffonio:

Nid oes angen bellach i chwi archebu dogfennau o flaen llaw, gweler ein canllawiau am fwy o fanylion.

Canllawiau Newydd

Close

   

Archifau a hanes teulu 

Mae gan Archifdai Gwynedd ystod eang o ddogfennau, lluniau, mapiau a phapurau newydd.

Chwilio a phori drwy'r catalog archifau ar-lein

Canran yn unig o'r catalogau sydd yma, gellir gweld rhestr o'r casgliadau a gedwir yn yr Archifdai isod.

Gweld rhestr o'r casgliadau sydd ar gael

 

 

Archifdy Caernarfon

Dyma'r oriau agor.

oriau agor
Dydd Llun   Ar Gau
Dydd Mawrth  Ar Gau
Dydd Mercher

 9:30 - 12:30

 13:30 - 17:00

 Dydd Iau  9:30 - 12:30

 13:30 - 17:00

 Dydd Gwener  9:30 - 12:30

 13:30 - 17:00

 

Archifdy Meirionnydd

Dyma'r oriau agor.

oriau agor
Dydd Llun 

9:30 - 12:30

13:30 - 17:00

 Dydd Mawrth 9:30 - 12:30

13:30 - 17:00

 Dydd Mercher  Ar Gau
 Dydd Iau  Ar Gau
 Dydd Gwener  Ar Gau

 

Ymchwil Ar-lein

Os oes gennych ddiddordeb yn hanes lleol Gwynedd, neu eisiau canfod hanes eich teulu mae’r catalog archifau ar-lein yn cynnwys dros 12,000 o dudalennau a 2,000 o ddelweddau.

Chwilio drwy'r catalog ar-lein

Canran yn unig o'r catalogau sydd yma, gellir gweld rhestr o'r casgliadau a gedwir yn yr Archifdai isod.

Gweld rhestr o'r casgliadau sydd ar gael

Os nad ydych yn gallu darganfod yr hyn ydych eisiau cysylltwch â'r Archifdai.

 

Isod mae canllawiau i gynorthwyo eich ymchwil:

 

Ymweld â'r Archifdy

Mae modd copïo'r mwyafrif o ddeunydd. Cost llungopi yw 30c y dudalen. Gweler y daflen amodau a phrisiau copïo, a’r ffurflenni isod i wneud cais am gopïau. Nid ydym yn caniatáu defnyddio cyfarpar tynnu lluniau a sganio.


Gwasanaeth ymchwil

Os yw’n amhosib i chi ddod i’r Archifdy, gallwn gynnig gwasanaeth ymchwil drwy’r post. Mae hanner awr o waith gan ymchwilydd profiadol yn £15.


Gwasanaeth Cadwraeth

Mae’r Uned Gadwraeth yn atgyweirio dogfennau a rhwymo llyfrau i’r Gwasanaeth Archifau yr cyhoedd a sefydliadau amrywiol. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch archifdycaernarfon@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch (01286) 679 095.


Adneuo Casgliadau

Mae llawer o’r cofnodion yr ydym yn gofalu amdanynt wedi eu rhoi i ni neu wedi eu hadneuo gan aelodau’r cyhoedd, busnesau, sefydliadau a chymdeithasau. Os oes gennych chi ddogfennau sy’n ymwneud a phobl neu ardaloedd yng Ngwynedd yr hoffech chi eu diogelu yna gallwch eu hychwanegu at ein casgliadau. Gallwch roi eich dogfennau i ni’n rhodd neu eu hadneuo i ni ar fenthyg.

 

Gwasanaeth addysg

Gall y Swyddog Addysg ymweld ag ysgol i wneud cyflwyniad yn seiliedig ar ddelweddau amrywiol o gasgliad yr archifdai, yn hen luniau, mapiau, papurau newydd a dogfennau eraill o bob math.  Yn ogystal, gellir darparu copïau o ddeunydd o gasgliad yr archifdai i ateb gofynion ysgol unigol.

Mae croeso hefyd i ysgolion ymweld ag archifdai’r sir yng Nghaernarfon a Dolgellau a chael taith dywys o gwmpas.

I drefnu ymweliad i'r Archifyd, i Amgueddfa Lloyd George neu i Amgueddfa Gwynedd, Bangor cysylltwch â'r gwasanaeth addysg:

Cymru a’r Môr

Mae’r Gwasanaeth Archifau yn cyhoeddi Cymru a’r Môr yn flynyddol sef cyfrol sy’n cynnwys erthyglau yn ymwneud a hanes morwrol Cymru.

 

Polisïau

Mae ein polisiau i'w gweld yma: