Covid-19
Mae apwyntiadau i gofrestru marwolaethau yn cael eu cynnal dros y ffôn ar hyn o bryd. Ffoniwch 01766 771000.

Ni fyddwn yn gallu gwneud copi o unrhyw dystysgrif marwolaeth am gyfnod amhenodol.

Close