Newidiadau i wasanaethau cofrestru - Covid-19


Seremonïau
Rydym yn gohirio pob seremoni (yn cynnwys priodasau a phartneriaethau sifil) am y tro.  

Cofrestru
Dim ond apwyntiadau marwolaethau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd, a bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal dros y ffôn. I wneud apwyntiad, ffoniwch 01766 771000.

Gan nad ydym yn cofrestru genedigaethau ar hyn o bryd, gallwch wneud cais am fudd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth, lle nad ydych wedi gallu cofrestru oherwydd y mesurau hyn. 

Tystysgrifau
Ni fyddwn yn gallu gwneud copi o unrhyw dystysgrif geni, marwolaeth, priodas na phartneriaeth sifil am gyfnod amhenodol.

Close