• Trethi anomestig
  • Gwybodaeth busnes
  • Talu ar-lein
  • Tendrau
  • Tir ac eiddo

Cais ar-lein am wybodaeth busnes

Gweld gwybodaeth am ardal benodol.... 

Beth am dalu eich biliau ar-lein, neu gofrestru i dderbyn eich bil treth drwy
e-bost:

Cefnogaeth a chyfleon  tendro gyda Cyngor Gwynedd

 

Unedau / tir diwydiannol ar werth ac ar osod:


Mwy o wasanaethau…