Eich llyfrgell leol

Gallwch weld pa lyfrau sydd ar gael yn y llyfrgell, ac archebu neu adnewyddu llyfrau ar-lein drwy fynd i'n catalog ar-lein.

 

Mae pob llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys:

  • Llyfrau, a llyfrau print bras
  • Llyfrau llafar
  • Argraffu cwmwl o unrhyw ddyfais
  • Cyfrifiaduron gyda mynediad am ddim i'r we 
  • Gwasanaeth llungopïo

 

 

Ffioedd a thaliadau 

 

 

Facebook Llyfrgelloedd Gwynedd

Twitter Llyfrgelloedd Gwynedd

Instagram Llyfrgelloedd Gwynedd

Linktree - dolenni defnyddiol Llyfrgelloedd Gwynedd