Symud Blychau Ffôn BT - Anfonwch unrhyw sylwadau ynglyn â symud neu dynnu blychau ffôn BT at cynllunio@gwynedd.llyw.cymru Close