Dyddiadau tymor / gwyliau

Gwyliau Ysgol 2019/20

Gwyliau Ysgol 2019-2020 - Fersiwn iCalendr 

(Lawrlwythwch y ffeiI yma i'ch ffôn a bydd dyddiadau gwyliau ysgol yn cael eu arbed yng nghalendr eich ffôn. Ffeil yn cael ei chefnogi gan Outlook, Apple a Google)

Gwyliau Ysgol 2020/21

Gwyliau Ysgol 2020-2021 - Fersiwn iCalendr

 

Blwyddyn 2019 / 2020:

Gwyliau ysgol
 Gwyliau ysgol  Yn cychwyn  Yn gorffen
 Hanner tymor Hydref                                           28 Hydref 2019 1 Tachwedd 2019
 Gwyliau Nadolig  23 Rhagfyr 2019 3 Ionawr 2020
 Hanner Tymor Gwanwyn    17 Chwefror 2020 21 Chwefror 2020
 Gwyliau Pasg   6 Ebrill 2020 17 Ebrill 2020
 Calan Mai (gŵyl banc)  8 Mai 2020  
 Hanner tymor Haf   25 Mai 2020  29 Mai 2020
 Gwyliau Haf   21 Gorffennaf 2020

 31 Awst 2020

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mawrth, 1 Medi, 2020 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant). 

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2020-21. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

 

Blwyddyn 2020 / 2021:

Gwyliau ysgol
 Gwyliau ysgol  Yn cychwyn  Yn gorffen
 Hanner tymor Hydref                                           26 Hydref 2020 30 Hydref 2020
 Gwyliau Nadolig  21 Rhagfyr 2020 1 Ionawr 2021
 Hanner Tymor Gwanwyn    15 Chwefror 2021 19 Chwefror 2021
 Gwyliau Pasg   29 Mawrth 2021 9 Ebrill 2021
 Calan Mai (gŵyl banc)  3 Mai 2021  
 Hanner tymor Haf   31 Mai 2021  4 Mehefin 2021
 Gwyliau Haf   20 Gorffennaf 2021

 31 Awst 2021

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mercher, 1 Medi 2021 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2021-22. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

 

Mwy... 

Mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol

Mae mynd â phlant ar wyliau yn ystod tymor ysgol yn gallu arwain at amryw o broblemau megis:

  • addysg eich plentyn yn dioddef
  • colli gwersi a gweithgareddau allgyrsiol
  • colli cysondeb gwaith

O'r herwydd rydym yn gofyn i chi osgoi mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol os yn bosibl. 

Os oes raid i chi dynnu plant o'r ysgol yn ystod y tymor bydd yn rhaid i chi drafod a chytuno gyda'ch ysgol 

Hyfforddiant mewn swydd (HMS)

Mae 5 diwrnod Hyfforddiant mewn swydd (HMS) ym mhob blwyddyn academaidd. Penderfyniad yr ysgolion yw pryd bydd yr rhain yn cael eu cynnal, cysylltwch â'ch ysgol er mwyn darganfod pryd mae'r dyddiau hyn.