Dyddiadau tymor / gwyliau

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Gwener, 1 Medi, 2017 i athrawon, a dydd Llun, 4 Medi i ddisgyblion (i’w gadarnhau gyda pob ysgol yn unigol).

 

Gwyliau Ysgol 2017-2018

 

Hydref 2017

 • Dechrau: Dydd Gwener, 1 Medi
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 30 Hydref - ddydd Gwener, 3 Tachwedd
 • Gorffen: Dydd Gwener, 22 Rhagfyr

Gwanwyn 2018

 • Dechrau: Dydd Llun, 8 Ionawr
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 12 Chwefror - ddydd Gwener, 16 Chwefror
 • Gorffen: Dydd Gwener, 23 Mawrth

Haf 2018

 • Dechrau: Dydd Llun, 9 Ebrill
 • Calan Mai (Gŵyl banc): Dydd Llun, 7 Mai
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 28 Mai - ddydd Gwener, 1 Mehefin
 • Gorffen: Dydd Gwener, 20 Gorffennaf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 3 Medi, 2018 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2018-19. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

Gwyliau Ysgol 2018/19

Hydref 2018

 • Dechrau: Dydd Llun, 3 Medi
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 29 Hydref - ddydd Gwener, 2 Tachwedd
 • Gorffen: Dydd Gwener, 21 Rhagfyr

Gwanwyn 2019

 • Dechrau: Dydd Llun, 7 Ionawr
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 25 Chwefror - ddydd Gwener, 1 Mawrth
 • Gorffen: Dydd Gwener, 12 Ebrill

Haf 2019

 • Dechrau: Dydd Llun, 29 Ebrill
 • Calan Mai (Gŵyl banc): Dydd Llun, 6 Mai
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 27 Mai - ddydd Gwener, 31 Mai
 • Gorffen: Dydd Llun, 22 Gorffennaf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

 

Pennu dyddiadau tymhorau ysgolion

Ers 2016-17 mae proses statudol ar gyfer pennu dyddiadau tymhorau ysgolion. Mae gofyn i awdurdodau roi gwybod i Lywodraeth Cymru am y dyddiadau y maent yn cynnig eu pennu dwy flynedd gyfan cyn y dyddiadau hynny.

Mae’r broses ymgynghori sydd ynghlwm wrth y broses statudol yn golygu na fydd dyddiadau tymhorau ysgolion yn cael eu cadarnhau tan ychydig dros flwyddyn cyn i’r dyddiadau ddod yn weithredol.

 

 

Mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol

Mae mynd â phlant ar wyliau yn ystod tymor ysgol yn gallu arwain at amryw o broblemau megis:

 • addysg eich plentyn yn dioddef
 • colli gwersi a gweithgareddau allgyrsiol
 • colli cysondeb gwaith

O'r herwydd rydym yn gofyn i chi osgoi mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol os yn bosibl. 

Os oes raid i chi dynnu plant o'r ysgol yn ystod y tymor bydd yn rhaid i chi drafod a chytuno gyda'ch ysgol

 

Hyfforddiant mewn swydd (HMS)

Mae 5 diwrnod Hyfforddiant mewn swydd (HMS) ym mhob blwyddyn academaidd. Penderfyniad yr ysgolion yw pryd bydd yr rhain yn cael eu cynnal, cysylltwch â'ch ysgol er mwyn darganfod pryd mae'r dyddiau hyn.