Dyddiadau tymor / gwyliau

Gwyliau Ysgol 2018-2019

Gwyliau Ysgol 2018-2019 - Fersiwn iCalendr 

(Lawrlwythwch y ffeil yma i'ch ffôn a bydd dyddiadau gwyliau ysgol yn cael eu arbed yng nghalendr eich ffôn. Ffeil yn cael ei chefnogi gan Outlook, Apple a Google)

 

Gwyliau Ysgol 2018/19


Hydref 2018

 • Dechrau: Dydd Llun, 3 Medi
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 29 Hydref - ddydd Gwener, 2 Tachwedd
 • Gorffen: Dydd Gwener, 21 Rhagfyr

Gwanwyn 2019

 • Dechrau: Dydd Llun, 7 Ionawr
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 25 Chwefror - ddydd Gwener, 1 Mawrth
 • Gorffen: Dydd Gwener, 12 Ebrill

Haf 2019

 • Dechrau: Dydd Llun, 29 Ebrill
 • Calan Mai (Gŵyl banc): Dydd Llun, 6 Mai
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 27 Mai - ddydd Gwener, 31 Mai
 • Gorffen: Dydd Llun, 22 Gorffennaf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

 

Gwyliau Ysgol 2019/20

Gwyliau Ysgol 2019-2020 - Fersiwn iCalendr 

(ffeil yn cael ei chefnogi gan Outlook, Apple a Google)

 

Hydref 2019

 • Dechrau: Dydd Llun, 2 Medi
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 28 Hydref - ddydd Gwener, 1 Tachwedd
 • Gorffen: Dydd Gwener, 20 Rhagfyr

Gwanwyn 2020

 • Dechrau: Dydd Llun, 6 Ionawr
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 17 Chwefror - ddydd Gwener, 21 Chwefror
 • Gorffen: Dydd Gwener, 3 Ebrill

Haf 2020

 • Dechrau: Dydd Llun, 20 Ebrill
 • Calan Mai (Gŵyl banc): Dydd Llun, 4 Mai
 • Hanner tymor: Dydd Llun, 25 Mai - ddydd Gwener, 29 Mai
 • Gorffen: Dydd Llun, 20 Gorffennaf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mawrth, 1 Medi, 2020 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2020-21. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

 

Mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol

Mae mynd â phlant ar wyliau yn ystod tymor ysgol yn gallu arwain at amryw o broblemau megis:

 • addysg eich plentyn yn dioddef
 • colli gwersi a gweithgareddau allgyrsiol
 • colli cysondeb gwaith

O'r herwydd rydym yn gofyn i chi osgoi mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol os yn bosibl. 

Os oes raid i chi dynnu plant o'r ysgol yn ystod y tymor bydd yn rhaid i chi drafod a chytuno gyda'ch ysgol

 

Hyfforddiant mewn swydd (HMS)

Mae 5 diwrnod Hyfforddiant mewn swydd (HMS) ym mhob blwyddyn academaidd. Penderfyniad yr ysgolion yw pryd bydd yr rhain yn cael eu cynnal, cysylltwch â'ch ysgol er mwyn darganfod pryd mae'r dyddiau hyn.