Dyddiadau tymor / gwyliau

Blwyddyn 2020 / 2021:

Bydd diwrnodau cynllunio a pharatoi yn cael eu cynnal ar ddechrau’r tymor i adolygu asesiadau risg er mwyn sicrhau y gall ysgolion unigol groesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel.

Mae’n bosibl y bydd angen blaenoriaethu rhai grwpiau penodol o ddysgwyr yn ystod pythefnos cyntaf y tymor gydag ymagwedd ‘cyflwyno’n raddol’ yn cael ei mabwysiadu.  O ddydd Llun, 14 Medi bydd presenoldeb yn yr ysgol yn orfodol. 

Gwyliau Ysgol 2020/21

Gwyliau Ysgol 2020/21 - Fersiwn iCalendr

(Lawrlwythwch y ffeiI yma i'ch ffôn a bydd dyddiadau gwyliau ysgol yn cael eu arbed yng nghalendr eich ffôn. Ffeil yn cael ei chefnogi gan Outlook, Apple a Google) 

 

Gwyliau ysgol
 Gwyliau ysgol  Yn cychwyn  Yn gorffen
 Hanner tymor Hydref                                           26 Hydref 2020 30 Hydref 2020
 Gwyliau Nadolig  21 Rhagfyr 2020 1 Ionawr 2021
 Hanner Tymor Gwanwyn    15 Chwefror 2021 19 Chwefror 2021
 Gwyliau Pasg  29 Mawrth 2021 9 Ebrill 2021
 Calan Mai (gŵyl banc) 3 Mai 2021  
 Hanner tymor Haf  31 Mai 2021 4 Mehefin 2021
 Gwyliau Haf  20 Gorffennaf 2021

31 Awst 2021

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mercher, 1 Medi 2021 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2021-22. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

 

 

Blwyddyn 2021 / 2022:

Gwyliau Ysgol 2021/22

Gwyliau Ysgol 2021/22 - Fersiwn iCalendar

Gwyliau ysgol
 Gwyliau ysgol  Yn cychwyn  Yn gorffen
 Hanner tymor Hydref                                           25 Hydref 2021 29 Hydref 2021
 Gwyliau Nadolig  23 Rhagfyr 2021 5 Ionawr 2022
 Hanner Tymor Gwanwyn    21 Chwefror 2022 25 Chwefror 2022
 Gwyliau Pasg  11 Ebrill 2022 22 Ebrill 2022
 Calan Mai (gŵyl banc) 2 Mai 2022  
 Hanner tymor Haf  30 Mai 2022 3 Mehefin 2022
 Gwyliau Haf  23 Gorffennaf 2022

29 Awst 2022

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Iau, 1 Medi, 2022 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2022-23. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

 

Mwy... 

Mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol

Mae mynd â phlant ar wyliau yn ystod tymor ysgol yn gallu arwain at amryw o broblemau megis:

  • addysg eich plentyn yn dioddef
  • colli gwersi a gweithgareddau allgyrsiol
  • colli cysondeb gwaith

O'r herwydd rydym yn gofyn i chi osgoi mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol os yn bosibl. 

Os oes raid i chi dynnu plant o'r ysgol yn ystod y tymor bydd yn rhaid i chi drafod a chytuno gyda'ch ysgol 

Hyfforddiant mewn swydd (HMS)

Mae 5 diwrnod Hyfforddiant mewn swydd (HMS) ym mhob blwyddyn academaidd. Penderfyniad yr ysgolion yw pryd bydd yr rhain yn cael eu cynnal, cysylltwch â'ch ysgol er mwyn darganfod pryd mae'r dyddiau hyn.