Newidiadau i wasanaethau cofrestru - Covid-19

Seremonïau: 
Mae seremonïau priodas a phartneriaeth sifil wedi ailddechrau yng Ngwynedd. Mwy o wybodaeth

Cofrestru marwolaethau: 
Mae apwyntiadau yn cael eu cynnal dros y ffôn. Ffoniwch 01766 771000.

Cofrestru genedigaethau: 
Erbyn hyn mae'n bosib cofrestru genedigaethau. Mwy o wybodaeth

Tystysgrifau:
Ni fyddwn yn gallu gwneud copi o unrhyw dystysgrif geni, marwolaeth, priodas na phartneriaeth sifil am gyfnod amhenodol.

Close