Faint ydi'r bil?


Rhowch eich cod post yn y blwch i ddod o hyd i fand treth cyngor y tŷ ac i weld faint o dreth sy'n daladwy.

 


Apelio yn erbyn eich band Treth Cyngor

Yr Asiantaeth Brisio sy'n gyfrifol am fandio tai - cysylltwch â nhw os ydych am apelio.

  • cyfeiriad: Swyddfa Asiantaeth Brisio, Tŷ Glyder, 339 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1EP
  • Ffôn: 03000 505505
  • Ebost: ctwales@voa.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y VOA: apelio yn erbyn eich band Treth CyngorI ble mae'r arian yn mynd?

Mae tair elfen i Dreth Cyngor: aiff peth i Gyngor Gwynedd, peth i Awdurdod yr Heddlu a pheth i Gynghorau Cymuned. Cyngor Gwynedd sy'n casglu Treth Cyngor dros bawb, ond yr heddlu a'r cynghorau cymuned sy'n penderfynu ar eu lefel nhw o'r dreth.

Mwy o wybodaeth: