Cysylltu mewn argyfwng

Ffoniwch ni 24 awr y dydd ar

01766 771000

neu

 • Gwasanaethau Cymdeithasol, Digartrefedd a Tai Lesu Sector Preifat: 01248 353551
 • Priffyrdd a Bwrdeistrefol:  
  • Arfon: 01286 677 067
  • Dwyfor: 01766 810 382   
  • Meirionnydd: 01341 422 592
 • Carthffosydd Cyhoeddus: Dŵr Cymru: 0800 085 3968

 

 • Cartrefi Cymunedol Gwynedd (Tai wedi trosglwyddo o'r Cyngor ers Ebrill 2010): 0300 123 8084

 • Poeni am blentyn, neu berson, sy'n cael ei gam-drin: 01766 772577

 

Gwybodaeth am sut i gynllunio ar gyfer argyfwng