Cartref > Trigolion > Treth Cyngor

Treth Cyngor

Os yn bosib, dylai trethdalwyr dalu eu Treth Cyngor fel yr arfer.

Oherwydd y cyfnod argyfwng presennol cafodd pob gweithred adennill ar filiau heb eu talu ei atal am gyfnod o dri mis (Ebrill - Mehefin). Erbyn hyn, mae’n rhaid i ni ail edrych ar y sefyllfa ac rydym yn anfon bil newydd i bawb sydd â rhandaliadau gorddyledus. 

Rhagor o wybodaeth

Close

 

Mwy…