Cyngor Gwynedd

  • Etholiadau
  • Cynghorwyr
  • Swyddi
  • Cysylltu â ni
  • Dweud eich dweud

Dod o hyd i fanylion eich Cynghorydd lleol

Swyddi cyfredol y Cyngor

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i ateb i'ch cwestiwn ar y wefan hon, cysylltwch â ni

Cyfle i roi eich barn ar faterion sy'n effeithio Gwynedd

Newyddion a digwyddiadau


Mwy o wasanaethau…