Gwe-ddarlledu Cyfarfod y Cyngor

Fe fydd cyfarfod llawn y Cyngor yn cael ei we-ddarlledu’n fyw ar ddydd Iau 2 Fawrth am 13:00 yn Siambr Dafydd Orwig, Caernarfon.

Close
  • Swyddi
  • Cynghorwyr
  • Etholiadau
  • Cysylltu â ni
  • Dweud eich dweud
Swyddi cyfredol y Cyngor

Dod o hyd i fanylion eich Cynghorydd lleol....

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i ateb i'ch cwestiwn ar y wefan hon, cysylltwch â ni:

Cyfle i roi eich barn ar faterion sy'n effeithio Gwynedd


Mwy o wasanaethau…


Helpwch ni i wella ein gwefan >