Cartref > Trigolion > Ysgolion a dysgu

Covid-19: Diweddariad mis Hydref 

Ysgolion cynradd:
Bydd ysgolion cynradd Gwynedd yn aros ar agor fel arfer (cau am wythnos hanner tymor yn unig).

Ysgolion uwchradd
Bydd ysgolion uwchradd Gwynedd yn ailagor ar ôl hanner tymor i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn unig. Gall disgyblion ddod i’r ysgol i sefyll arholiad, ond bydd disgyblion eraill yn parhau gyda’i dysgu o adref tan dydd Llun, 9 Tachwedd.

Close

Mwy…