Canolfannau ailgylchu

RHAID ARCHEBU SLOT amser er mwyn mynd i ganolfan ailgylchu. Os na fyddwch wedi archebu slot, ni fydd yn bosib cael mynediad i ganolfan.

  

Archebu slot canolfan ailgylchu

Gweld telerau ac amodau

 

I sicrhau diogelwch pawb gofynnwn i chi dalu sylw i’r isod:

  • Mae’r canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Gwynedd yn unig.
  • Peidiwch â mynd i’r canolfannau os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, symptomau Covid-19, neu os ydych yn ynysu oherwydd cyflwr iechyd.
  • Mae FANIAU angen gwneud cais am DRWYDDED FAN canolfan ailgylchu cyn archebu slot. Rhagor o wybodaeth a gwneud cais am drwydded fan.

  • Mae CEIR a THRELARS 1 echel, dim mwy na 2.4m x 1.2m (8’ x 4’), yn cael mynd i’r Canolfannau. DIM trelars mwy na hynny.

  • Dim ond gwastraff cartref fydd yn cael ei dderbyn yn y canolfannau. Dim gwastraff masnachol na gwastraff busnes.

  • Er eich bod yn archebu slot, mae’n bosib bydd ciwiau ar adegau. Rydym yn gofyn i bobl fod yn amyneddgar ac yn barchus wrth y staff fydd yn trio eu gorau i gael pawb drwy’r ganolfan mor ddiogel a chyn gynted ag sy’n bosib.
  • Os oes gennych nifer o eitemau, gwnewch yn siwr eich bod yn cyrraedd mewn da bryd. Rhaid dadlwytho eich cerbyd cyn diwedd y slot amser, neu mae’n bosib y bydd staff y ganolfan ailgylchu yn gofyn i chi adael
  • Gweld telerau ac amodau llawn.

 

Canslo slot

Os ydych angen canslo y slot, plîs rhowch wybod mor fuan â phosib er mwyn i ni gynnig y slot i rhywun arall. Er mwyn canslo, gyrrwch e-bost i: fynghyfrif@gwynedd.llyw.cymru

Neu cliciwch ar y linc ‘Sgwrs fyw’ (linc ar y dudalen yma pan mae’r gwasanaeth ar gael) neu ffoniwch 01766 771000 i ganslo.

 

Lleoliad ac amser agor

Caergylchu, Caernarfon

Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   8am-7pm

Canolfan Ailgylchu Y Bala

Stad Ddiwydiannol y Bala, Y Bala LL23 7NL (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun, Gwener a Sadwrn yn unig.  9am-4pm

Canolfan Ailgylchu Bangor

Stad Ddiwydiannol Llandygai, Bangor LL57 4YH (map)

Mae'r ganolfan ar gau dros dro er mwyn gwneud gwelliannau i'r safle. Mae disgwyl i'r ganolfan ailagor ym mis Mehefin.

Bydd oriau agor Caergylchu, Caernarfon cael eu hymestyn dros y cyfnod yma.

Canolfan Ailgylchu Blaenau Ffestiniog

Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3LU (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun, Gwener a Sadwrn yn unig.  9am-4pm

Canolfan Ailgylchu Dolgellau

Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YF (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Canolfan Ailgylchu Harlech

Safle Ffridd Rasus, Harlech LL46 2UW (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Canolfan Ailgylchu Pwllheli

Stad Ddiwydiannol Glan y Don, Pwllheli, LL53 6YT (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Canolfan Ailgylchu Rhwngddwyryd, Garndolbenmaen

Rhwngddwyryd, Garndolbenmaen LL51 9PJ (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Ddim yn gwybod lle mae'r ganolfan agosaf i chi? Ewch i Lle dwi'n byw i weld.

 

 

Gwybodaeth bellach

 

Cysylltu â ni