Canolfannau ailgylchu

Mae 5 canolfan ailgylchu wedi ail-agor.

Bydd RHAID ARCHEBU SLOT amser o flaen llaw. Os na fyddwch wedi archebu slot, ni fydd yn bosib cael mynediad i ganolfan.

Archebu slot canolfan ailgylchu

Gweld telerau ac amodau

 

I sicrhau diogelwch pawb gofynnwn i chi dalu sylw i’r isod:

  • Mae’r canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Gwynedd yn unig.
  • Peidiwch â mynd i’r canolfannau os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, symptomau Covid-19, neu os ydych yn ynysu oherwydd cyflwr iechyd.
  • CEIR YN UNIG fydd yn cael mynd i’r Canolfannau ar hyn o bryd (dim faniau bychain na threlars).
  • Trefnwch eich gwastraff cyn dod i’r ganolfan fel bod posib dadlwytho mor gyflym â phosib.
  • Dim ond gwastraff cartref fydd yn cael ei dderbyn yn y canolfannau. Dim gwastraff masnachol na gwastraff busnes.
  • Dim ond UN person gaiff ddod allan o’r car i ddadlwytho y gwastraff yn y ganolfan.
  • Er eich bod yn archebu slot, mae’n bosib bydd ciwiau ar adegau. Rydym yn gofyn i bobl fod yn amyneddgar ac yn barchus wrth y staff fydd yn trio eu gorau i gael pawb drwy’r ganolfan mor ddiogel a chyn gynted ag sy’n bosib.
  • Gweld telerau ac amodau llawn.

 

Eitemau sy'n cael eu ailgylchu 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lleoliad ac amser agor

Caergylchu, Caernarfon

Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD (map)

Oriau agor - (26 Mai ymlaen. Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Mawrth - Sadwrn   9am-4pm

Canolfan Ailgylchu Bangor

Stad Ddiwydiannol Llandygai, Bangor LL57 4YH (map)

Oriau agor - (26 Mai ymlaen. Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Mawrth - Sadwrn   9am-4pm

Canolfan Ailgylchu Dolgellau

Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YF (map)

Oriau agor - (26 Mai ymlaen. Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Mawrth - Sadwrn   9am-4pm

Canolfan Ailgylchu Harlech

Safle Ffridd Rasus, Harlech LL46 2UW (map)

Oriau agor - (26 Mai ymlaen. Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Mawrth - Sadwrn   9am-4pm

Canolfan Ailgylchu Pwllheli

Stad Ddiwydiannol Glan y Don, Pwllheli, LL53 6YT (map)

Oriau agor - (26 Mai ymlaen. Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Mawrth - Sadwrn   9am-4pm


Bydd canolfan ailgylchu Garndolbenmaen, Blaenau Ffestiniog a Bala yn aros ar gau am y tro.  

Ddim yn gwybod lle mae'r ganolfan agosaf i chi? Ewch i Lle dwi'n byw i weld.Gwybodaeth bellach:

Asbestos - canllawiau

 

Cysylltu â ni