Cyfnod clo byr 23 Hydref - 9 Tachwedd

Bydd y llyfrgelloedd yn cau yn ystod y cyfnod clo byr (o 6pm, dydd Gwener 23 Hydref - 9 Tachwedd). Ni fydd y gwasanaethau clicio a chasglu na chludo ar gael chwaith. 

Close
Cartref > Trigolion > Llyfrgelloedd ac archifau

Llyfrgelloedd ac archifau

Addysg i Oedolion

Hoffi’r syniad o ddysgu neu fynychu cwrs ar bwnc o ddiddordeb i chi? Rydym yn holi barn pobl Gwynedd a Môn ar y math o gyfleon dysgu yr hoffech eu gweld ar gael. Oes gennych chi funud neu ddwy ii roi eich barn? Diolch!

Llenwi'r holiadur 

Close

Mwy…