Mae'r rhan fwyaf o lyfrgelloedd Gwynedd ar agor ar gyfer pori heb apwyntiad. Plîs gwiriwch ein oriau agor cyn ymweld a ni. Ar gyfer defnyddio cyfrifiaduron cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad cyn galw os gwelwch yn dda.  Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref.

Dewiswch eich llyfrgell leol am fwy wybodaeth bellach.

Close
Cartref > Trigolion > Llyfrgelloedd ac archifau

 

Llyfrgelloedd ac archifau

Nwyddau mislif
Oherwydd galw mawr, mae ein stoc nwyddau mislif am ddim wedi darfod. Rydym yn gobeithio bydd y cynnig hwn ar gael eto’n fuan. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra. Close

Mwy…