Newyddion da! 

Os oes gennych chi lyfrau llyfrgell adra, bydd unrhyw ddirwy dyledus yn cael ei ddileu. Jesd ewch â’r llyfrau yn nôl i’ch llyfgrell leol os gwelwch yn dda. 

Trefn newydd. Pan fyddwch yn bethyg llyfr bydd gennych 12 wythnos o’r dyddiad dychwelyd i ddod â’ch llyfrau yn ôl i’r llyfrgell.  Ar ôl y 12 wythos, byddwch yn gyfrifol am ad-dalu cost llawn y llyfr. Ond, os ydym yn derbyn y llyfr yn nôl gennych unrhyw amser- ni fydd unrhyw ddirwy nac unrhyw gost!

Close
Cartref > Trigolion > Llyfrgelloedd ac archifau

 

Llyfrgelloedd ac archifau

Mwy…