Covid-19

Seremoniau
Mae seremonïau priodas a phartneriaeth sifil yn y Swyddfa Gofrestru wedi ailddechrau. Mwy o wybodaeth 


Tystysgrifau
Ni fyddwn yn gallu gwneud copi o unrhyw dystysgrif priodas na phartneriaeth sifil am gyfnod amhenodol.

Close