6/8/18 - Casgliad Clytiau

Yn anffodus, mae yna broblem gyda’r cerbyd casglu bagiau melyn yn ardal Meirionnydd heddiw, sy'n golygu y bydd yr ardaloedd canlynol yn cael eu heffeithio:

Bontddu, Abermaw, Talybont, Dyffryn Ardudwy, Llandanwg, Llanbedr, Llanfair, Llanaber, Harlech, Talsarnau, Llandecwyn, Penrhyndeudraeth, Minffordd a Llanfrothen.

Rydym yn argymell i bobl adael y sachau tu allan am y tro, a byddwn yn postio unrhyw ddiweddariad yma cyn gynted â phosib. Diolch am fod yn amyneddgar.

Close