Casglu Gwastraff Gardd (bin brown)

Rhaid talu £35 y flwyddyn i gasglu gwastraff gardd (bin brown). 

Gwneud cais casglu gwastraff gardd

(Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)


Pris

£35 y flwyddyn am

  • 25 casgliad mewn blwyddyn
  • gwagio 1 bin olwyn brown bob pythefnos
  • dim casgliad dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 

Gall pob cartref archebu hyd at 4 casgliad bin brown. 

  • £30 y flwyddyn am bob bin brown ychwanegol. 

Dyma'r pris am y flwyddyn yn rhedeg o Ionawr 2020 hyd at Rhagfyr 2020. Gallwch archebu’r gwasanaeth unrhyw dro yn ystod y flwyddyn, ond bydd y ffi blynyddol yn aros yr un fath.

PWYSIG!
Rydym yn derbyn adroddiadau gan ein safleoedd gwastraff gardd fod eitemau nad ydym yn eu derbyn yn cyrraedd y safleoedd. e.e. poteli plastig, gwastraff mewn bagiau duon ac eitemau eraill.

Yn aml ni all ein criwiau casglu weld y llygredd wrth wagio’r biniau, ac mae llygredd mewn un bin yn gallu effeithio ar lwyth cyfan. Gofynnwn yn garedig i bawb sydd wedi talu ac yn defnyddio’r gwasanaeth gwastraff gardd i wneud hynny yn y modd cywir. 

ClosePryd mae fy ngwastraff gardd yn cael ei gasglu?

I weld dyddiad eich casgliad gwastraff gardd nesaf, rhowch eich cod post yn y blwch isod...

 

 

Sut fydd y gwasanaeth yn gweithio?

Wedi i chi dalu, byddwch yn derbyn y sticer drwy’r post o fewn 10 diwrnod gwaith. Rhaid ei osod o gwmpas eich bin olwyn brown. Fyddwch chi ddim yn cael bin newydd, dim ond sticer i'w osod arno. Os na fyddwch wedi derbyn y sticer drwy'r post cysylltwch â ni. 

Cwestiynau Cyffredin

 

 

Trafferth gyda'ch gwasanaeth?

Bin brown ar goll/ wedi malu

Adrodd casgliad wedi ei fethu

 

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, neu i archebu a thalu dros y ffôn, ffoniwch 01766 771000.

Gallwch hefyd archebu a thalu yn unrhyw un o Siopau Gwynedd