Amserlenni bws

Cynllunio eich Taith

Amserlenni Bws

allwedd amserlen bws 

Gorchuddion wyneb
Os byddwch yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gallai gorchudd wyneb ar gyfer yr holl siwrne fod yn ddefnyddiol i ddiogelu'r rhai o'ch cwmpas. 

Mae gwisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn gadael eich cartref yn fater o ddewis personol. Mae Llywodraeth Cymru yn argymell fod pobl yn gwisgo gorchuddion wyneb tair haen mewn amgylcheddau pan fo cadw pellter cymdeithasol yn anoddach.

Close

Rhestr amserlenni bws
1F DROS DRO Penygroes - Carmel - Fron - Rhosgadfan - Caernarfon o'r 27.3.20
1M Maestryfan - Rhos Isaf - Rhostryfan - Gwasanaeth ar alw
1N DROS DRO Caernarfon - Penygroes - Talysarn - Nantlle o'r 27.3.20
1/1A/1R DROS DRO Caernarfon - Porthmadog o'r 3.4.20
1/2/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog - Abermaw (Suliau a gwyliau cyhoeddus yn unig)
3/3B DROS DRO Pwllheli - Criccieth - Porthmadog - Blaenau Ffestiniog o'r 26.4.20
5A DROS DRO Nasareth - Nantlle - Caernarfon - Bangor
5/5C DROS DRO Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon o'r 26.4.20
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B DROS DRO Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd o'r 30.3.20
8 DROS DRO Pwllheli - Nefyn - Dinas - Tudweiliog o'r 29.6.20
9C DROS DRO Bangor - Tesco - Bangor o'r 5.4.20
12 DROS DRO Pwllheli - Trefor - Caernarfon o'r 29.6.20
14 DROS DRO - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli o'r 29.6.20
17/17B DROS DRO - Pwllheli - Aberdaron o'r 29.6.20
18 DROS DRO - Pwllheli - Y Warren - Mynytho - Abersoch o'r 29.6.20
23 DROS DRO - CLIPA PWLLHELI - Morfa Garreg - Talcymerau o'r 29.6.20
27 DROS-DRO Pwllheli - Llithfaen - Nefyn o'r 29.6.20
28 DROS DRO Tywyn - Dolgellau o'r 30.3.20
29 DROS DRO CLIPA TYWYN - Sandilands - Promenâd o'r 30.3.20
30 DROS DRO Dolgellau - Machynlleth - Tywyn o'r 30.3.20
33A DROS DRO Dolgellau Ysbyty Penycaeau Wenallt o'r 30.3.20
33/36/533 DROS DRO Machynlleth - Aberangell - Dolgellau o'r 30.3.20
34 DROS DRO Machynlleth - Corris - Aberllefenni o'r 30.3.20
35 DROS DRO Dolgellau - Blaenau Ffestiniog o'r 30.3.20
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38/39 DROS DRO Dolgellau - Abermaw - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms o'r 30.3.20
53/56/58 Bangor i Ynys Môn
67/67C/67L/X67/67S DROS DRO Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor o'r 5.4.20
68 CLIPA GLAN-YR-AFON - Gwasanaeth ar alw
69 CLIPA Y BALA - Gwasanaeth ar alw
75 Maesgeirchen - Bangor - Parc Menai
76/76A DROS DRO Mynydd Llandygai - Bethesda - Pentir - Bangor o'r 14.4.20
78 DROS DRO Bangor - Maesgeirchen o'r 26.4.20
83 DROS DRO Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon o'r 29-06-20
85 DROS DRO Llanberis - Deiniolen - Bangor o'r 29.6.20
88 DROS DRO Llanberis - Llanrug - Caernarfon o'r 27-03-20
91 DROS DRO Caernarfon Ysbyty Eryri - Dinas Dinlle - Maes Awyr Caernarfon o'r 1.4.20
92/92A/93A/93B DROS DRO - CLIPA CAERNARFON Hendre - Maesincla - Maes Barcer - Cae Gwyn
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (Gwasanaeth ar alw)
99 DROS DRO Porthmadog - Borth-y-Gest Morfa Bychan o'r 30.3.20
A55 Caernarfon - Cyffordd Llandudno - Bae Colwyn
CGC2 Map o rwydwaith bysus Gwynedd
S2 DROS DRO SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Llanberis - Pen-y-Pass - Betws y Coed o'r 29.6.20
S4/S97 DROS DRO SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Caernarfon - Rhyd Ddu - Porthmadog - Beddgelert o'r 29.6.20
T2 DROS DRO Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor o'r 30.3.20
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 DROS DRO Wrecsam - Y Bala - Dolgellau - Abermaw o'r 30.3.20
T4 RHEILFFORDD DYFFRYN CONWY - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno 15-12-19 - 16-05-20
T5 RHEILFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN 15-12-19 i 16-05-20
X19 DROS DRO Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno o'r 6.4.20
X28 DROS DRO Aberystwyth - Machynlleth o'r 30.3.20
X29 DROS DRO Machynlleth - Tywyn o'r 30.3.20