Amserlenni bws

Cynllunio eich Taith

 

Cofiwch! Rhaid gwisgo mwgwd os yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Close

 

Rhestr amserlenni bws
1F Penygroes - Carmel - Fron - Rhosgadfan - Caernarfon
1M Rhos Isaf - Maestryfan - Groeslon - Gwasanaeth ar alw
1N Caernarfon - Penygroes - Talysarn - Nantlle
1R Nasareth - Nebo - Llanllyfni - Penygroes - Gwasanaeth ar alw
1 Caernarfon - Porthmadog
1/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog (Suliau a gwyliau cyhoeddus yn unig)
3/3B Pwllheli - Criccieth - Porthmadog - Blaenau Ffestiniog
5A Nasareth - Nantlle - Caernarfon - Bangor
5/X5/5C/5D Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd
8 Pwllheli - Nefyn - Tudweiliog
9C Bangor - Tesco - Bangor
12 Pwllheli - Trefor - Caernarfon
14 Tudweiliog - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli
17/17B Pwllheli - Aberdaron
18 Pwllheli - Y Warren - Mynytho - Abersoch
23/23A CLIPA PWLLHELI - Morfa Garreg - Talcymerau
27 Pwllheli - Llithfaen - Nefyn
28 Tywyn - Dolgellau
29 CLIPA TYWYN - Sandilands - Promenâd
30 Dolgellau - Machynlleth - Tywyn
33A Dolgellau Ysbyty Penycaeau Wenallt
33/36/533 Machynlleth - Aberangell - Dolgellau
34 Machynlleth - Corris - Aberllefenni
35 Dolgellau - Blaenau Ffestiniog
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38/39 Dolgellau - Abermaw - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms
53/56/58 Bangor i Ynys Môn
67/67C/67L/X67/67S Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor
68 CLIPA GLAN-YR-AFON - Gwasanaeth ar alw
69 CLIPA Y BALA - Gwasanaeth ar alw
76/76A Mynydd Llandygai - Bethesda - Pentir - Bangor
78 Bangor - Maesgeirchen
83 Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon
85/86 Llanberis - Deiniolen - Bangor
88 Llanberis - Llanrug - Caernarfon
91 Caernarfon Ysbyty Eryri - Dinas Dinlle - Maes Awyr Caernarfon
92/92A/93A/93B CLIPA CAERNARFON Hendre - Maesincla - Maes Barcer - Cae Gwyn
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (Gwasanaeth ar alw)
99 Porthmadog - Borth-y-Gest Morfa Bychan
A55 Bangor - Cyffordd Llandudno - Bae Colwyn
S2 SHERPA'R WYDDFA - Llanrwst - Betws y Coed - Pen y Pass - Llanberis
S4 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Caernarfon - Waunfawr - Beddgelert - Pen-y-Pass
S4/S97 SHERPA'R WYDDFA (Suliau) - Caernarfon - Rhyd Ddu - Porthmadog - Beddgelert - Pen y Pass
S97 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Porthmadog - Beddgelert
T10 Bangor - Bethesda - Betws y Coed - Corwen
T19 Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno
T2 Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 Wrecsam - Y Bala - Dolgellau - Abermaw
T4 RHEILFFORDD DYFFRYN CONWY - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno
T5 RHEILFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN
X28 Aberystwyth - Machynlleth
X29 Machynlleth - Tywyn

 

Allwedd amserlen bws