Amserlenni bws

Cynllunio eich Taith

Amserlenni Bws

allwedd amserlen bws 

Gorchuddion wyneb

Rhaid i bawb sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru wisgo gorchudd wyneb.

Close

 

Rhestr amserlenni bws
1F DROS DRO Penygroes - Carmel - Fron - Rhosgadfan - Caernarfon o'r 18.7.20
1M Maestryfan - Rhos Isaf - Rhostryfan - Gwasanaeth ar alw
1N DROS DRO Caernarfon - Penygroes - Talysarn - Nantlle o'r 13.8.20
1/1A/1R DROS DRO Caernarfon - Porthmadog o'r 13.8.20
1/2/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog - Abermaw (Suliau a gwyliau cyhoeddus yn unig)
3/3B Pwllheli - Criccieth - Porthmadog - Blaenau Ffestiniog o'r 14.9.20
5A DROS DRO Nasareth - Nantlle - Caernarfon - Bangor
5/5C Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon o'r 30.8.20
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd o'r 01.9.20
8 Pwllheli - Nefyn - Dinas - Tudweiliog o'r 01.9.20
9C DROS DRO Bangor - Tesco - Bangor o'r 5.4.20
12 Pwllheli - Trefor - Caernarfon o'r 01.09.20
14 Tudweiliog - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli o'r 01.9.20
17/17B Pwllheli - Aberdaron o'r 01.9.20
18 Pwllheli - Y Warren - Mynytho - Abersoch o'r 01.9.20
23 CLIPA PWLLHELI - Morfa Garreg - Talcymerau o'r 01.9.20
27 Pwllheli - Llithfaen - Nefyn o'r 01.9.20
28 Tywyn - Dolgellau o 01.09.20
30 Dolgellau - Machynlleth - Tywyn o 01.09.20
33A DROS DRO Dolgellau Ysbyty Penycaeau Wenallt o'r 30.3.20
33/36/533 Machynlleth - Aberangell - Dolgellau o 01.09.20
34 Machynlleth - Corris - Aberllefenni o 01.09.20
35 Dolgellau - Blaenau Ffestiniog o 01.09.20
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38/39 Dolgellau - Abermaw - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms o 01.09.20
53/56/58 Bangor i Ynys Môn
67/67C/67L/X67/67S Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor o'r 07.9.20
68 CLIPA GLAN-YR-AFON - Gwasanaeth ar alw
69 CLIPA Y BALA - Gwasanaeth ar alw
75 Maesgeirchen - Bangor - Parc Menai
76/76A DROS DRO Mynydd Llandygai - Bethesda - Pentir - Bangor o'r 14.4.20
78 Bangor - Maesgeirchen o'r 30.8.20
83 DROS DRO Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon o'r 13-08-20
85 Llanberis - Deiniolen - Bangor o'r 01.9.20
88 DROS DRO Llanberis - Llanrug - Caernarfon o'r 13-08-20
91 Caernarfon Ysbyty Eryri - Dinas Dinlle - Maes Awyr Caernarfon o'r 1.9.20
92/92A/93A/93B CLIPA CAERNARFON Hendre - Maesincla - Maes Barcer - Cae Gwyn o'r 01.09.20
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (Gwasanaeth ar alw)
99 DROS DRO Porthmadog - Borth-y-Gest Morfa Bychan o'r 03.8.20
A55 Caernarfon - Cyffordd Llandudno - Bae Colwyn
CGC2 Map o rwydwaith bysus Gwynedd
S1 SHERPA'R WYDDFA - PARCIO A THEITHIO - Llanberis - Pen y Pass
S2 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sul) - Llanberis - Pen-y-Pass - Betws y Coed o'r 22.7.20
S4 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Caernarfon - Waunfawr - Beddgelert - Pen-y-Pass o'r 17.08.20
S6 SHERPA'R WYDDFA - Bangor - Llyn Ogwen - Pen-y-Pass o 25.7.20
S97 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Porthmadog - Beddgelert o'r 17.08.20
T2 Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor o 01.09.20
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 DROS DRO Wrecsam - Y Bala - Dolgellau - Abermaw o'r 03.8.20
T4 RHEILFFORDD DYFFRYN CONWY - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno 15-12-19 - 16-05-20
T5 RHEILFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN 15-12-19 i 16-05-20
X19 DROS DRO Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno o'r 6.4.20
X28 Aberystwyth - Machynlleth o 01.09.20
X29 Machynlleth - Tywyn o 01.09.20