Amserlenni bws

Cynllunio eich Taith

Amserlenni Bws

allwedd amserlen bws 

Rhestr amserlenni bws
1F DROS DRO Penygroes - Carmel - Fron - Rhosgadfan - Caernarfon o'r 27.3.20
1M Maestryfan - Rhos Isaf - Rhostryfan - Gwasanaeth ar alw
1N DROS DRO Caernarfon - Penygroes - Talysarn - Nantlle o'r 27.3.20
1/1A/1R DROS DRO Caernarfon - Porthmadog o'r 3.4.20
1/2/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog - Abermaw (Suliau a gwyliau cyhoeddus yn unig)
3/3B DROS DRO Pwllheli - Criccieth - Porthmadog - Blaenau Ffestiniog o'r 26.4.20
5A DROS DRO Nasareth - Nantlle - Caernarfon - Bangor
5/5C DROS DRO Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon o'r 26.4.20
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B DROS DRO Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd o'r 30.3.20
8 DROS DRO Pwllheli - Nefyn - Dinas - Tudweiliog o'r 6.4.20
9C DROS DRO Bangor - Tesco - Bangor o'r 5.4.20
12 DROS DRO Pwllheli - Trefor - Caernarfon o'r 6.4.20
14 DROS DRO - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli o'r 6.4.20
17/18 DROS DRO - Pwllheli - Abersoch - Aberdaron o'r 6.4.20
23 DROS DRO - CLIPA PWLLHELI - Morfa Garreg - Talcymerau o'r 6.4.20
27 DROS-DRO Pwllheli - Llithfaen - Nefyn o'r 6.4.20
28 DROS DRO Tywyn - Dolgellau o'r 30.3.20
29 DROS DRO CLIPA TYWYN - Sandilands - Promenâd o'r 30.3.20
30 DROS DRO Dolgellau - Machynlleth - Tywyn o'r 30.3.20
33A DROS DRO Dolgellau Ysbyty Penycaeau Wenallt o'r 30.3.20
33/36/533 DROS DRO Machynlleth - Aberangell - Dolgellau o'r 30.3.20
34 DROS DRO Machynlleth - Corris - Aberllefenni o'r 30.3.20
35 DROS DRO Dolgellau - Blaenau Ffestiniog o'r 30.3.20
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38/39 DROS DRO Dolgellau - Abermaw - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms o'r 30.3.20
53/56/58 Bangor i Ynys Môn
67/67C/67L/X67/67S DROS DRO Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor o'r 5.4.20
68 CLIPA GLAN-YR-AFON - Gwasanaeth ar alw
69 CLIPA Y BALA - Gwasanaeth ar alw
75 Maesgeirchen - Bangor - Parc Menai
76/76A DROS DRO Mynydd Llandygai - Bethesda - Pentir - Bangor o'r 14.4.20
78 DROS DRO Bangor - Maesgeirchen o'r 26.4.20
83 DROS DRO Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon o'r 27-03-20
85 DROS DRO Llanberis - Deiniolen - Bangor o'r 5.4.20
88 DROS DRO Llanberis - Llanrug - Caernarfon o'r 27-03-20
91 DROS DRO Caernarfon Ysbyty Eryri - Dinas Dinlle - Maes Awyr Caernarfon o'r 1.4.20
92/92A/93A/93B DROS DRO - CLIPA CAERNARFON Hendre - Maesincla - Maes Barcer - Cae Gwyn
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (Gwasanaeth ar alw)
99 DROS DRO Porthmadog - Borth-y-Gest Morfa Bychan o'r 30.3.20
A55 Caernarfon - Cyffordd Llandudno - Bae Colwyn
CGC2 Map o rwydwaith bysus Gwynedd
S2 DROS DRO SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Llanberis - Pen-y-Pass - Betws y Coed o'r 27.3.20
S4/S97 DROS DRO SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Caernarfon - Rhyd Ddu - Porthmadog - Beddgelert o'r 27.3.20
T2 DROS DRO Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor o'r 30.3.20
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 DROS DRO Wrecsam - Y Bala - Dolgellau - Abermaw o'r 30.3.20
T4 RHEILFFORDD DYFFRYN CONWY - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno 15-12-19 - 16-05-20
T5 RHEILFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN 15-12-19 i 16-05-20
X19 DROS DRO Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno o'r 6.4.20
X28 DROS DRO Aberystwyth - Machynlleth o'r 30.3.20
X29 DROS DRO Machynlleth - Tywyn o'r 30.3.20