Amserlenni bws

I hwyluso eich taith dyma

Os nad ydych yn hapus efo'r gwasanaeth rydych wedi ei dderbyn dylech gysylltu efo'r cwmni bws oedd yn darparu'r gwasanaeth.

Rhestr amserlenni bws
1B Blaenau Ffestiniog - Porthmadog
1F Penygroes - Carmel - Cesarea - Caernarfon
1N Caernarfon - Penygroes - Nebo - Talysarn - Nantlle
1/1A Caernarfon - Porthmadog
1/2/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog - Abermaw (Suliau a gwyliau cyhoeddus yn unig)
3 Pwllheli - Criccieth - Porthmadog
5B Bangor - Bethel - Caernarfon
5/X5/5C Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon
6/6A Mynydd Llandygai - Bethesda - Bangor
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd
8 Pwllheli - Nefyn - Dinas - Tudweiliog
9 Bangor - Conwy - Cyffordd Llandudno (Suliau yn unig)
12 Pwllheli - Trefor - Caernarfon
14 Tudweiliog - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli
17/17B Pwllheli - Aberdaron
18 Pwllheli - Y Warren - Mynytho - Abersoch
23/23A CLIPA PWLLHELI - Morfa Garreg - Talcymerau - Marina
27 Pwllheli - Llithfaen - Nefyn
28 Tywyn - Dolgellau
28/X29 Machynlleth - Tywyn - Dolgellau (Suliau yn unig)
29 CLIPA TYWYN - Sandilands - Promenâd
30 Dolgellau - Machynlleth - Tywyn
33A Dolgellau Ysbyty Penycaeau Wenallt
33/36/533 Machynlleth - Aberangell - Dolgellau
34 Machynlleth - Corris - Aberllefenni
35 Dolgellau - Blaenau Ffestiniog
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38 Dolgellau - Abermaw - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms
46 Llangefni - Parc Menai - Caernarfon
53/56/58 Bangor i Ynys Môn
67/67C/67L/X67 Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor
68 CLIPA GLAN-YR-AFON - Gwasanaeth ar alw
69/70 CLIPA Y BALA - Gwasanaeth ar alw
72/72A/73 Bangor - Glasinfryn - Pentir - Y Wern - Bethel
75 Maesgeirchen - Bangor - Parc Menai
78/78A Bangor - Maesgeirchen
79 Bangor - Ysbyty Gwynedd - Parc Menai
82/83 Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon
85/86 Llanberis - Deiniolen - Bangor
88 Llanberis - Llanrug - Caernarfon
91 Caernarfon - Dinas Dinlle - Maes Awyr Caernarfon
92/92A/93A/93B CLIPA CAERNARFON Hendre - Maesincla - Maes Barcer - Cae Gwyn
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (Gwasanaeth ar alw)
99 Porthmadog - Borth-y-Gest Morfa Bychan (ar alw)
A55 Caernarfon - Cyffordd Llandudno - Llandudno
CGC2 Map o rwydwaith bysus Gwynedd
D1 Bws Arfordir Llŷn
S2 SHERPA'R WYDDFA - Llanrwst - Betws y Coed - Pen-y-Pass - Llanberis
S4 Caernarfon - Waunfawr - Beddgelert
S97 Porthmadog - Beddgelert - Pen-y-Pass
T2 Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 Wrecsam - Y Bala - Dolgellau - Abermaw
T4 RHEILFFORDD DYFFRYN CONWY - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno 10-12-17 - 19-05-18
T5 RHEILFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN 10-12-17 i 19-05-18
X1/X19 Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno
X27 Machynlleth - Dolgellau
X29/X28 Aberystwyth - Machynlleth - Tywyn