Amserlenni bws

Cynllunio eich Taith

Amserlenni Bws

allwedd amserlen bws 

Gorchuddion wyneb

Rhaid i bawb sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru wisgo gorchudd wyneb.

Close

Hysbyseb - Oherwydd sefyllfa Covid-19, mae’r safle gyfnewid bysus wedi ei ail-leoli ar safle dros dro ar Bont yr Arran. Mae lleoliad y safle newydd i’w weld yn y cynllun isod. Mwy o wybodaeth.

Close

 

Rhestr amserlenni bws
1F Penygroes - Carmel - Fron - Rhosgadfan - Caernarfon
1M Maestryfan - Rhos Isaf - Rhostryfan - Gwasanaeth ar alw
1N Caernarfon - Penygroes - Talysarn - Nantlle
1/1A/1R Caernarfon - Porthmadog
1/2/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog - Abermaw (Suliau a gwyliau cyhoeddus yn unig)
3/3B Pwllheli - Criccieth - Porthmadog - Blaenau Ffestiniog
5A Nasareth - Nantlle - Caernarfon - Bangor
5/5C Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon 27.9.20
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd
8 Pwllheli - Nefyn - Dinas - Tudweiliog
9C Bangor - Tesco - Bangor
12 Pwllheli - Trefor - Caernarfon
14 Tudweiliog - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli
17/17B Pwllheli - Aberdaron
18 Pwllheli - Y Warren - Mynytho - Abersoch
23/23A CLIPA PWLLHELI - Morfa Garreg - Talcymerau
27 Pwllheli - Llithfaen - Nefyn
28 Tywyn - Dolgellau
29 CLIPA TYWYN - Sandilands - Promenâd
30 Dolgellau - Machynlleth - Tywyn
33A Dolgellau Ysbyty Penycaeau Wenallt
33/36/533 Machynlleth - Aberangell - Dolgellau
34 Machynlleth - Corris - Aberllefenni
35 Dolgellau - Blaenau Ffestiniog
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38/39 Dolgellau - Abermaw - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms
53/56/58 Bangor i Ynys Môn
67/67C/67L/X67/67S Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor
68 CLIPA GLAN-YR-AFON - Gwasanaeth ar alw
69 CLIPA Y BALA - Gwasanaeth ar alw
75 Maesgeirchen - Bangor - Parc Menai
76/76A Mynydd Llandygai - Bethesda - Pentir - Bangor
78 Bangor - Maesgeirchen
83 Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon
85/86 Llanberis - Deiniolen - Bangor
88 Llanberis - Llanrug - Caernarfon
91 Caernarfon Ysbyty Eryri - Dinas Dinlle - Maes Awyr Caernarfon o'r 05.10.20
92/92A/93A/93B CLIPA CAERNARFON Hendre - Maesincla - Maes Barcer - Cae Gwyn
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (Gwasanaeth ar alw)
99 Porthmadog - Borth-y-Gest Morfa Bychan
A55 Caernarfon - Cyffordd Llandudno - Bae Colwyn
CGC2 Map o rwydwaith bysus Gwynedd
S2 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sul) - Llanberis - Pen-y-Pass - Betws y Coed
S4 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Caernarfon - Waunfawr - Beddgelert - Pen-y-Pass
S97 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Porthmadog - Beddgelert
T2 Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 Wrecsam - Y Bala - Dolgellau - Abermaw
T4 RHEILFFORDD DYFFRYN CONWY - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno 15-12-19 - 16-05-20
T5 RHEILFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN 15-12-19 i 16-05-20
X19 Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno
X28 Aberystwyth - Machynlleth
X29 Machynlleth - Tywyn