Amserlenni bws

*Pwysig!* Gyda cyfyngiadau y cyfnod clo yn llacio mae llawer o newid i wasanaethau bws ar hyn o bryd ac mae'n bosib na fydd yr wybodaeth ddiweddaraf ar gael yn y system “Cynllunio eich Taith” (isod). Rydym yn awgrymu eich bod yn gwirio yr amseroedd ar yr amserlenni sydd ar y dudalen yma.

 

Cynllunio eich Taith


allwedd amserlen bws 

Gorchuddion wyneb

Rhaid i bawb sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru wisgo gorchudd wyneb.

Close

Hysbyseb - Oherwydd sefyllfa Covid-19, mae’r safle gyfnewid bysus wedi ei ail-leoli ar safle dros dro ar Bont yr Arran. Mae lleoliad y safle newydd i’w weld yn y cynllun isod. Mwy o wybodaeth.

Close

 

Rhestr amserlenni bws
1F Penygroes - Carmel - Fron - Rhosgadfan - Caernarfon
1M Rhos Isaf - Maestryfan - Groeslon - Gwasanaeth ar alw
1N Caernarfon - Penygroes - Talysarn - Nantlle
1N Caernarfon - Penygroes - Talysarn - Nantlle o'r 18.10.21
1R Nasareth - Nebo - Llanllyfni - Penygroes - Gwasanaeth ar alw
1R Nasareth - Nebo - Llanllyfni - Penygroes - Gwasanaeth ar alw o'r 18.10.21
1 Caernarfon - Porthmadog o'r 4.9.21
1/1A/1R Caernarfon - Porthmadog hyd at 2.9.21
1/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog (Suliau a gwyliau cyhoeddus yn unig)
3/3B Pwllheli - Criccieth - Porthmadog - Blaenau Ffestiniog
5A Nasareth - Nantlle - Caernarfon - Bangor
5/X5/5C/5D Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd
8 Pwllheli - Nefyn - Tudweiliog
9C Bangor - Tesco - Bangor
12 Pwllheli - Trefor - Caernarfon
14 Tudweiliog - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli
17/17B Pwllheli - Aberdaron
18 Pwllheli - Y Warren - Mynytho - Abersoch
23/23A CLIPA PWLLHELI - Morfa Garreg - Talcymerau
27 Pwllheli - Llithfaen - Nefyn
28 Tywyn - Dolgellau
29 CLIPA TYWYN - Sandilands - Promenâd
30 Dolgellau - Machynlleth - Tywyn
33A Dolgellau Ysbyty Penycaeau Wenallt
33/36/533 Machynlleth - Aberangell - Dolgellau
34 Machynlleth - Corris - Aberllefenni
35 Dolgellau - Blaenau Ffestiniog
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38/39 Dolgellau - Abermaw - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms
38/39 Dolgellau - Abermaw - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms o'r 22.9.21
53/56/58 Bangor i Ynys Môn
67/67C/67L/X67/67S Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor
68 CLIPA GLAN-YR-AFON - Gwasanaeth ar alw
69 CLIPA Y BALA - Gwasanaeth ar alw
76/76A Mynydd Llandygai - Bethesda - Pentir - Bangor
78 Bangor - Maesgeirchen
83 Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon
85/86 Llanberis - Deiniolen - Bangor
88 Llanberis - Llanrug - Caernarfon
91 Caernarfon Ysbyty Eryri - Dinas Dinlle - Maes Awyr Caernarfon
92/92A/93A/93B CLIPA CAERNARFON Hendre - Maesincla - Maes Barcer - Cae Gwyn
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (Gwasanaeth ar alw)
99 Porthmadog - Borth-y-Gest Morfa Bychan
A55 Bangor - Cyffordd Llandudno - Bae Colwyn
S1 SHERPA'R WYDDFA - PARCIO A THEITHIO - Llanberis - Pen y Pass
S2 SHERPA'R WYDDFA - Llanrwst - Betws y Coed - Pen y Pass - Llanberis
S4 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Caernarfon - Waunfawr - Beddgelert - Pen-y-Pass
S4/S97 SHERPA'R WYDDFA (Suliau) - Caernarfon - Rhyd Ddu - Porthmadog - Beddgelert - Pen y Pass
S6 SHERPA'R WYDDFA - Bangor - Llyn Ogwen - Pen-y-Pass
S97 SHERPA'R WYDDFA (Llun i Sadwrn) - Porthmadog - Beddgelert
T10 Bangor - Bethesda - Betws y Coed - Corwen
T19 Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno
T2 Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor
T2 Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor Dros Dro o'r 23.9.21
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 Wrecsam - Y Bala - Dolgellau - Abermaw
T3 Wrecsam - Y Bala - Dolgellau - Abermaw Dros Dro o'r 23.9.21
T4 RHEILFFORDD DYFFRYN CONWY - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno 16-05-21 i 12-09-21
T5 RHEILFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN 13-09-21 i 11-12-21
T5 RHEILFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN 28-06-21 i 12-09-21
X28 Aberystwyth - Machynlleth
X28 Aberystwyth - Machynlleth o'r 22.9.21
X29 Machynlleth - Tywyn