Amserlenni bws

I hwyluso eich taith dyma

Os nad ydych yn hapus efo'r gwasanaeth rydych wedi ei dderbyn dylech gysylltu efo'r cwmni bws oedd yn darparu'r gwasanaeth.

Rhestr amserlenni bws
1B Blaenau Ffestiniog - Porthmadog
1F/1M Penygroes - Carmel - Cesarea - Caernarfon
1N/1C Caernarfon - Penygroes - Nantlle - Talysarn
1/1A/9/9A Bangor - Caernarfon - Porthmadog
1/2/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog - Abermaw (Suliau a gwyliau cyhoeddus yn unig)
3 Pwllheli - Criccieth - Porthmadog
3 Pwllheli - Criccieth - Porthmadog o 21-05-17
5A Bangor - Caernarfon - Nantlle
5B Bangor - Bethel - Caernarfon
5B Bangor - Bethel - Caernarfon o 21-05-17
5/X5/5C Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon
6/6A Mynydd Llandygai - Bethesda - Bangor
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd
8 Pwllheli - Nefyn - Dinas - Tudweiliog
9 Bangor - Conwy - Cyffordd Llandudno (Suliau yn unig)
12 Pwllheli - Trefor - Caernarfon
14 Tudweiliog - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli
17/17B Pwllheli - Aberdaron
18 Pwllheli - Y Warren - Mynytho - Abersoch
23/23A CLIPA PWLLHELI - Morfa Garreg - Talcymerau - Marina
27 Pwllheli - Llithfaen - Nefyn
28 Tywyn - Dolgellau
28/X29 Machynlleth - Tywyn - Dolgellau (Suliau yn unig)
29 CLIPA TYWYN - Sandilands - Promenâd
30 Dolgellau - Machynlleth - Tywyn
33A Dolgellau Ysbyty Penycaeau Wenallt
33A Dolgellau Ysbyty Penycaeau Wenallt o 01-04-17
33/36/533 Machynlleth - Aberangell - Dolgellau
34 Machynlleth - Corris - Aberllefenni
35/X1/X19 Dolgellau - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38/39 Dolgellau - Abermaw - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms
46 Llangefni - Parc Menai - Caernarfon
53/56/58 Bangor i Ynys Môn
66/66A/67/67A/X67 Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor
67/67A/67B/67C/X67 Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor o 21-05-17
68 CLIPA GLAN-YR-AFON - Gwasanaeth ar alw
69/70 CLIPA Y BALA - Gwasanaeth ar alw
72/72A/73 Bangor - Glasinfryn - Pentir - Y Wern - Bethel
75 Maesgeirchen - Bangor - Parc Menai
75 Maesgeirchen - Bangor - Parc Menai o 21-05-17
78/78A Bangor - Maesgeirchen
78/78A Bangor - Maesgeirchen o 21-05-17
79 Bangor - Ysbyty Gwynedd - Parc Menai
82/83 Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon
85/86 Llanberis - Deiniolen - Bangor
88 Llanberis - Llanrug - Caernarfon
91 Caernarfon - Dinas Dinlle - Maes Awyr Caernarfon
92 CLIPA CAERNARFON - Maes Barcer - Doc Fictoria - Cae Gwyn
93 CLIPA CAERNARFON - Maesincla - Hendre
98 Porthmadog - Garreg
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (Gwasanaeth ar alw)
99/99H Porthmadog - Borth Y Gest - Morfa Bychan a Tremadog - Ysbyty Alltwen
A55 Caernarfon - Cyffordd Llandudno - Llandudno
CGC2 Map o rwydwaith bysus Gwynedd
D1 Bws Arfordir Llŷn
S2 SHERPA'R WYDDFA - Llanrwst - Betws y Coed - Pen-y-Pass - Llanberis
S4/87 Caernarfon - Waunfawr - Beddgelert
S6 SHERPA'R WYDDFA - Bangor - Betws y Coed via Bethesda 14-04-17 i 05-11-17
S97 Porthmadog - Beddgelert - Pen-y-Pass
T2 Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 Wrecsam - Y Bala - Dolgellau - Abermaw
T4 RHEILFFORDD DYFFRYN CONWY - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno 11-12-16 - 20-05-17
T5 RHEILFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN 11-12-16 i 20-05-17
X27 Machynlleth - Dolgellau
X29/X28 Aberystwyth - Machynlleth - Tywyn