Data Agored

Fel Cyngor rydym yn awyddus i rannu data er defnydd trigolion a busnesau Gwynedd, ac yn gwneud hyn ar ffurf Data Agored. Mae’r data yn cael ei adolygu yn rheolaidd a bydd mwy o setiau yn cael eu hychwanegu yn gyson. 

Mae’r setiau data isod wedi eu cyhoeddi o dan y Drwydded Llywodraeth Agored (oni bai ei fod yn nodi'n wahanol)

  

Mwy o wybodaeth

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth, ystadegau a data diddorol am Wynedd drwy fynd i: