Etholiad Seneddol

Canlyniad etholiad 12 Rhagfyr 2019

Mae'r canlyniadau ar gael ar wefan y BBC. Gweld canlyniadau


Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Etholiadau Cyngor Gwynedd:

 

Adolygiad 21 Mehefin 2019

Etholiad 8 Mehefin 2017

Cynhaliwyd Etholiad Seneddol ar 8 Mehefin 2017. 

Canlyniadau

Bydd y canlyniadau i'w gweld ar wefan y BBC 

Canlyniadau Etholiad Seneddol - 7 Mai 2015

Etholaeth Arfon

Cafodd Hywel Williams, Plaid Cymru ei ethol yn Aelod Seneddol dros etholaeth Arfon.

Hywel Williams, Plaid Cymru                                  11,790
Alun Pugh, Plaid Lafur                                            8,122
Anwen Barry, Ceidwadwyr                                      3,521
Simon Wall, UKIP                                                   2,277
Mohammed Shultan, Democratiaid Rhyddfrydol     718
Kathrine Jones, Plaid Lafur Sosialaidd                   409


Etholaeth Dwyfor Meirionnydd

Cafodd Liz Saville Roberts, Plaid Cymru ei ethol yn Aelod Seneddol dros etholaeth Dwyfor Meirionnydd.

Liz Saville Roberts, Plaid Cymru                            11,811                                                       
Neil Fairlamb, Ceidwadwyr                                     6,550
Mary Griffiths Clarke, Plaid Lafur                            3,904
Christopher Gillibrand, UKIP                                   3,126
Louise Hughes, Annibynnol                                    1,388
Stephen Churchman, Democratiaid Rhyddfrydol    1,153
Marc Fothergill, Plaid Werdd                                   981

Er mwyn gweld canlyniadau gweddill Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, ewch i'r Adran Etholiadau ar wefan y BBC.