Dweud eich Dweud


Cyfathrebu

Ymgynghoriad Cyfathrebu Gwasanaeth Cymdeithasol

Carwn glywed eich meddyliau er mwyn deall beth yw’r ffyrdd orau a mwyaf addas i ni gyfathrebu â chi yn y dyfodol.

Dylid cyflwyno sylwadau erbyn 22 Rhagfyr 2023.

Cyfathrebu Gwasanaeth Cymdeithasol - Rhoi eich barn

icon-plan

Amcanion Cydraddoldeb Drafft 2024-28

Mae Cyngor Gwynedd yn adolygu ein Amcanion Cydraddoldeb, fel sydd angen i ni ei wneud bob 4 blynedd yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010. Yr amcanion fydd ein blaenoriaethau ym maes cydraddoldeb yn ystod y cyfnod 2024-28.

Amcanion Cydraddoldeb Drafft 2024-28 - Rhoi eich barn

icon-plan

Adolygiad o’r Datganiad Polisi Trwyddedu

Fel awdurdod trwyddedu rydym yn gyfrifol am drwyddedu eiddo yng Ngwynedd sy’n gwerthu alcohol, yn darparu adloniant wedi'i reoleiddio ac yn gwerthu bwyd poeth a/neu ddiodydd (dialcohol) poeth ar ôl 23:00.

Datganiad o Bolisi Trwyddedu Drafft 2023-2028 - Rhoi eich barn