Dweud eich Dweud


icon-plan

Amcanion Cydraddoldeb   2024-28

Mae hi rŵan yn amser i ni feddwl am ein amcanion ar gyfer 2024-28. 

Rhaid llenwi'r holiadur cyn 31 Gorffennaf 2023.

Amcanion Cydraddoldeb 2024-28 - Rhoi eich barn
Icon - Beic

Teithio Llesol ar Ffordd Penrhos, Bangor

Mae Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Gwynedd yn cydweithio i’w gwneud yn haws, mwy diogel a chyfleus i bobl gerdded, beicio neu deithio ar olwynion ym Mangor.

Rhaid llenwi'r holiadur cyn 4 Mehefin 2023.

Ffordd Penrhos - Rhoi eich barn