E-byst Cofrestru Etholiadol

Bydd Cyngor Gwynedd yn gyrru e-byst cadarnhau manylion cofrestru etholiadol yn y dyddiau nesaf. Er gwybodaeth bydd y cyfeiriad safle perthnasol yn cynnwys: ‘elecreg.co.uk/gwynedd-e’ ac felly byddwch yn ei adnabod fel cyfathrebiad o’r cyngor.

Close