RAZOR VIEW ERROR
Path: /SiteElements/Razor/EmergencyNewsEdit.cshtml
Error: Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=8; handshake=15002;
Cartref > Y Cyngor > Pleidleisio ac etholiadau

Dangos Dogfen Adnabod i Bleidleisio

Bydd angen i chi ddangos dogfen adnabod â llun mewn gorsafoedd pleidleisio ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig (o fis Hydref 2023 ymlaen).

Close

Mwy…