Cartref > Y Cyngor > Pleidleisio ac etholiadau

Dangos Dogfen Adnabod i Bleidleisio

Bydd angen i chi ddangos dogfen adnabod â llun mewn gorsafoedd pleidleisio ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig (o fis Hydref 2023 ymlaen).

Close

Mwy…