Etholiad Cynghorau Tref a Chymuned

Cynhaliwyd Etholiad Cynghorau Tref a Chymuned ar 5 Mai 2022.

Gweld Canlyniadau yr Etholiad

Gweld Canlyniadau Etholiadau Diwrthwynebiad

 

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch etholiad@gwynedd.llyw.cymru