Bydd cyfarfod y Pwllgor Cynllunio'n cael ei we-ddarlledu am 1:00yp, 23 Medi 2019.

Cliciwch yma i wylio'n fyw.

Close