Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 1 10 / 294
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Annog ail-agor diogel yng Ngwynedd

Disgrifiad
Wrth i baratoadau gael eu gwneud i ail-agor rhagor o fusnesau i'r cyhoedd dan do, mae Cyngor Gwynedd yn annog trigolion i barhau i gadw at y rheoliadau er mwyn diogelu cymunedau'r sir.
Dyddiad:
14/05/2021

Cadeirydd Cyngor Gwynedd 2021 – 22

Disgrifiad
Cadeirydd Cyngor Gwynedd 2021 – 22
Dyddiad:
13/05/2021

Chwilio am Eiddo, allwch chi helpu?

Disgrifiad
Mae Cyngor Gwynedd yn cymryd rhan yn Rhaglenni Adsefydlu Ffoaduriaid y DU. Mae teuluoedd eisoes wedi ymsefydlu yng Ngwynedd o dan y Cynllun Ailsefydlu Pobol Fregus Syria ond rydym dal i chwilio am lety fforddiadwy addas ar gyfer Rhaglenni Ailsefydlu Ffoaduriaid y DU. Allwch chi helpu?
Dyddiad:
13/05/2021

Grant Cynlluniau Bwyd

Disgrifiad
Grant Cynlluniau Bwyd
Dyddiad:
12/05/2021

Croesawu'r cwsmer yn ddiogel yng Ngwynedd

Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod clo, mae Cyngor Gwynedd a busnesau'r sir wedi bod yn cydweithio er mwyn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ddiogel yn ôl i'n Strydoedd Fawr fel mae mae'r cyfyngiadau yn llacio.
Dyddiad:
11/05/2021

Ysgol Treferthyr – cam pwysig i adeiladu cartref newydd

Disgrifiad
Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Gwynedd yn gofyn am yr hawl terfynol i weithredu cynnig i adeiladu cartref newydd i Ysgol Treferthyr yng Nghricieth.
Dyddiad:
11/05/2021

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Disgrifiad
Mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu Cronfa Adfywio Cymunedol y DU gyda chyllideb o £220 miliwn ar gyfer 2021/22 yn unig.
Dyddiad:
07/05/2021

Annog y cyhoedd i barhau i fod ar eu gwyliadwriaeth dros Benwythnos Gŵyl y Banc

Disgrifiad
Annog y cyhoedd i barhau i fod ar eu gwyliadwriaeth dros Benwythnos Gŵyl y Banc
Dyddiad:
30/04/2021

Cyngor yn chwilio am ofalwyr cartref ym Mhorthmadog, Pwllheli a Phen Llŷn

Disgrifiad
Cyngor yn chwilio am ofalwyr cartref ym Mhorthmadog, Pwllheli a Phen Llŷn
Dyddiad:
30/04/2021

Canolfannau Hamdden Gwynedd yn ail-agor

Disgrifiad
Canolfannau Hamdden Gwynedd yn ail-agor
Dyddiad:
30/04/2021
Arddangos 1 10 / 294
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion