Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 1 10 / 345
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Annog modurwyr i barchu'r rheolau a chadw cymunedau Gwynedd yn ddiogel

Disgrifiad
Unwaith eto eleni, mae Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru yn cydweithio i daclo problemau sy'n gysylltiedig â pharcio anghyfreithlon ac anghyfrifol.
Dyddiad:
29/07/2021

Mae'r daith tuag at stopio cosbi corfforol ar gychwyn yng ngogledd Cymru

Disgrifiad
Mae 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i hawliau plant yng Nghymru. O'r diwrnod hwn ymlaen, bydd pob math o gosbi corfforol yn anghyfreithlon diolch i ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru. Bydd Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 yn dileu amddiffyniad cyfreithiol hynafol trwy wahardd cosbi corfforol i blant pan ddaw i rym yng Nghymru ar 21 Mawrth 2022.
Dyddiad:
29/07/2021

Tirwedd Llechi Cymru yw'r lleoliad diweddaraf i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO

Disgrifiad
Tirwedd Llechi Cymru yw'r lleoliad diweddaraf i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO
Dyddiad:
28/07/2021

Ymgynghoriad ar fabwysiadu grymoedd rheoleiddio a thrwyddedu sefydliadau rhyw

Disgrifiad
Ymgynghoriad ar fabwysiadu grymoedd rheoleiddio a thrwyddedu sefydliadau rhyw
Dyddiad:
27/07/2021

Dirprwy Weinidog yn diolch am yr ymdrech i baratoi'r cais am enwebiad Safle Treftadaeth y Byd

Disgrifiad
Os caiff ei dderbyn, bydd y tirwedd lechi gogledd-orllewin Cymru yn ennill ei lle fel pedwerydd Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yng Nghymru.
Dyddiad:
27/07/2021

Lansio cais Bangor Prifddinas Diwylliant 2025

Disgrifiad
Mae Bangor wedi lansio cais i ddod yn Brifddinas Diwylliant y DU 2025.
Dyddiad:
26/07/2021

Rhybudd am yr Afon Cegin

Disgrifiad
Rhybudd am yr Afon Cegin
Dyddiad:
23/07/2021

Cyngor Gwynedd yn penodi Pennaeth Tai ac Eiddo newydd

Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn penodi Pennaeth Tai ac Eiddo newydd
Dyddiad:
22/07/2021

Cyfle i ddweud eich dweud am wefan ac ap Cyngor Gwynedd

Disgrifiad
Cyfle i ddweud eich dweud am wefan ac ap Cyngor Gwynedd
Dyddiad:
22/07/2021

Cip ar waith Cyngor Gwynedd dros y flwyddyn ddiwethaf

Disgrifiad
Cip ar waith Cyngor Gwynedd dros y flwyddyn ddiwethaf
Dyddiad:
22/07/2021
Arddangos 1 10 / 345
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion