Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 1 10 / 265
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cymrwch ofal cyn prynu

Disgrifiad
Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd gyfleus iawn i werthwyr farchnata eu cynnyrch i'r cyhoedd. Ond ydych chi erioed wedi meddwl p'un a yw hi'n ddiogel prynu bwyd a diod gan rywun dieithr yr ydych wedi dod ar ei draws ar y cyfryngau cymdeithasol?
Dyddiad:
03/12/2021

Cyngor Gwynedd yn cefnogi Gwobrau Cymdeithas Affricanaidd Gogledd Cymru

Disgrifiad
I nodi Mis Hanes Pobl Dduon 2021, roedd Cyngor Gwynedd yn falch o gefnogi seremoni wobrwyo Cymdeithas Affricanaidd Gogledd Cymru (NWAS) a oedd yn anrhydeddu'r rhai sydd wedi helpu eraill yn eu cymuned leol mewn cyfnod anodd.
Dyddiad:
03/12/2021

Cyngor Gwynedd yn penodi Pennaeth Cyllid newydd

Disgrifiad
Mae Cyngor Gwynedd wedi penodi Dewi Morgan yn bennaeth newydd Adran Cyllid. Mae'n olynu Dafydd Edwards, sy'n ymddeol wedi bron i 40 mlynedd.
Dyddiad:
02/12/2021

Cabinet Gwynedd yn buddsoddi dros £200,000 i hyrwyddo'r Gymraeg

Disgrifiad
Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i fuddsoddi £203,880 yng ngwaith Hunaniaith – menter iaith y sir.
Dyddiad:
01/12/2021

Cyngor Gwynedd yn mabwysiadu Cynllun Awtistiaeth arloesol

Disgrifiad
Mae Cyngor Gwynedd wedi mabwysiadu cynllun awtistiaeth a fydd yn gyrru gwaith yn y maes allweddol yma am y blynyddoedd nesaf.
Dyddiad:
01/12/2021

Ymdrech wedi'i dargedu i fynd i'r afael â Covid-19 yng Ngwynedd

Disgrifiad
Over the past few weeks, Gwynedd has seen a significant increase in Covid-19 numbers, with infection rates in the county being amongst the highest in Wales and across the UK.
Dyddiad:
30/11/2021

Parcio am ddim yng Ngwynedd i annog siopa'n lleol y Nadolig hwn

Disgrifiad
Fel rhan o ymdrechion i gefnogi busnesau lleol y Nadolig hwn, mae Cyngor Gwynedd yn cynnig parcio am ddim ym meysydd parcio'r awdurdod o 11 hyd 28 Rhagfyr.
Dyddiad:
29/11/2021

Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – dweud eich dweud

Disgrifiad
Mae trigolion Ynys Môn a Gwynedd yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar yr adolygiad presennol o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ar gyfer yr ardal, a fydd yn cyfrannu at y broses o gynhyrchu Cynllun Diwygiedig.
Dyddiad:
26/11/2021

Sicrhau buddion i gymunedau Gwynedd ac Eryri trwy dwristiaeth gynaliadwy

Disgrifiad
Mae Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymrwymo i gydweithio i sicrhau y bydd cymunedau'r ardal yn elwa o holl agweddau o'r economi ymweld.
Dyddiad:
26/11/2021

Benthyg Llyfrau yn Hawdd trwy Lyfrgelloedd Gwynedd - Ap Llyfrgell newydd, cludo i'r cartref a dim dirwyon!

Disgrifiad
Mae tri datblygiad newydd diweddar gan Llyfrgelloedd Gwynedd wedi'i cynllunio i wneud bywyd yn haws a dileu unrhyw rwystrau sydd gan bobl i ddefnyddio'r llyfrgell a benthyg llyfrau.
Dyddiad:
25/11/2021
Arddangos 1 10 / 265
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion