Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 1 10 / 271
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Ail-agor pont droed ym Mhenrhyndeudraeth

Disgrifiad
Ail-agor pont droed ym Mhenrhyndeudraeth
Dyddiad:
25/02/2021

Gwaith uwchraddio sylweddol i ganolfan ailgylchu Bangor

Disgrifiad
Mae gwaith ar gychwyn i gyflwyno gwelliannau sylweddol gwerth £225,000 i ganolfan ailgylchu poblogaidd Cyngor Gwynedd ym Mangor.
Dyddiad:
25/02/2021

Bydd pawb yn cael budd o Gyfrifiad 2021

Disgrifiad
Bydd pawb yn cael budd o Gyfrifiad 2021
Dyddiad:
24/02/2021

Cronfa Bensiwn Gwynedd: Dadfuddsoddi o Danwydd Ffosil

Disgrifiad
Cronfa Bensiwn Gwynedd: Dadfuddsoddi o Danwydd Ffosil
Dyddiad:
23/02/2021

Bangors y Byd yn uno wrth i'r ddinas (yng Ngwynedd!) ddathlu #GŵylDewiBangor2021 rhithiol

Disgrifiad
Bangors y Byd yn uno wrth i'r ddinas (yng Ngwynedd!) ddathlu #GŵylDewiBangor2021 rhithiol
Dyddiad:
23/02/2021

Tywydd Garw - Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu

Disgrifiad
Gyda gwyntoedd cryf ar draws y sir ar hyn o bryd, dyma awgrymiadau defnyddiol er mwyn helpu i atal sbwriel a chadw eich cymuned yn daclus adeg tywydd garw:
Dyddiad:
23/02/2021

Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad ar ei wasanaethau

Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad ar ei wasanaethau
Dyddiad:
22/02/2021

Partneriaeth a chynllun arloesol i wresogi Tanygrisiau?

Disgrifiad
Partneriaeth a chynllun arloesol i wresogi Tanygrisiau?
Dyddiad:
18/02/2021

Byw'n Iach yn cymryd cam i greu cyfleusterau sy'n Ddementia Gyfeillgar

Disgrifiad
Byw'n Iach yn cymryd cam i greu cyfleusterau sy'n Ddementia Gyfeillgar
Dyddiad:
17/02/2021

Cymeradwyaeth gan Gabinet Cyngor Gwynedd i ariannu cynllun i brynu tai i'w rhentu i bobl leol

Disgrifiad
Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo adroddiad sydd yn gofyn am ganiatâd i fenthyca £15.4 miliwn er mwyn prynu oddeutu 100 o dai er mwyn eu gosod ar rent fforddiadwy.
Dyddiad:
16/02/2021
Arddangos 1 10 / 271
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion