Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 1 10 / 205
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Annog myfyrwyr Bangor i gefnogi Gwynedd i frwydro Covid-19

Disgrifiad
Annog myfyrwyr Bangor i gefnogi Gwynedd i frwydro Covid-19
Dyddiad:
24/09/2020

Ailagor Canolfannau Byw'n Iach - Croeso Nôl!

Disgrifiad
Ailagor Canolfannau Byw'n Iach - Croeso Nôl!
Dyddiad:
21/09/2020

Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau lleol am barhau i ddiogelu cwsmeriaid

Disgrifiad
Mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod gwaith caled busnesau lleol am ddal ati i gadw pawb yn saff tra'n parhau i fasnachu a chadw ein cymunedau yn llawn bwrlwm.
Dyddiad:
18/09/2020

Covid-19 - Cyngor Gwynedd yn annog pobl i barhau i ddilyn y rheolau

Disgrifiad
Covid-19 - Cyngor Gwynedd yn annog pobl i barhau i ddilyn y rheolau
Dyddiad:
17/09/2020

Cais i bobl gadw pellter cymdeithasol yng ngogledd Cymru

Disgrifiad
Mae sefydliadau ar draws gogledd Cymru yn cydweithio i atgoffa pobl ifanc o'r angen i gadw pellter cymdeithasol a helpu i atal lledaeniad Covid-19.
Dyddiad:
15/09/2020

Diolch i fusnesau Gwynedd am gyfrannu yn ystod y Coronafeirws

Disgrifiad
Ers dechrau'r argyfwng Coronafeirws, mae straen wedi bod ar nifer o deuluoedd ac unigolion sy'n golygu eu bod yn dibynnu ar gymorth y banciau bwyd.
Dyddiad:
14/09/2020

Cam mawr ymlaen i strategaeth dysgu ddigidol arloesol Gwynedd

Disgrifiad
Mae camau cyntaf strategaeth dysgu digidol uchelgeisiol wedi cael ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Gwynedd, sydd yn anelu i ddarparu gliniaduron neu ddyfeisiadau electronig i holl ddisgyblion ysgol y sir.
Dyddiad:
10/09/2020

Ysgol Abersoch

Disgrifiad
Ar 15 Medi 2020, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried adroddiad fydd yn gofyn am yr hawl i ddechrau cyfnod o ymgynghori statudol ar gynnig i gau Ysgol Abersoch ar 31 Awst 2021 ac i ddarparu lle i'r disgyblion yn Ysgol Sarn Bach o 1 Medi 2021 ymlaen.
Dyddiad:
08/09/2020

Arweinydd Gwynedd yn diolch i staff am gadw cymunedau'n saff

Disgrifiad
Yn dilyn haf hynod o brysur, mae Arweinydd Cyngor Gwynedd wedi diolch am holl waith staff y Cyngor a phartneriaid i gadw cymunedau yn ddiogel.
Dyddiad:
07/09/2020

Llyfrgelloedd Gwynedd yn agor yn fuan – angen trefnu apwyntiad cyn mynychu

Disgrifiad
Bydd trefn newydd yn dechrau o 7 Medi lle bydd pobl Gwynedd yn gallu trefnu apwyntiad i fynychu Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd.
Dyddiad:
04/09/2020
Arddangos 1 10 / 205
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion