Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 1 10 / 217
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Pwyso ar fusnesau i ufuddhau i Reoliadau Covid-19

Disgrifiad
Pwyso ar fusnesau i ufuddhau i Reoliadau Covid-19
Dyddiad:
27/03/2020

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau Covid-19

Disgrifiad
Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau Covid-19
Dyddiad:
26/03/2020

Cyngor Gwynedd yn galw ar holl asiantaethau llety-gwyliau i gau

Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn galw ar holl asiantaethau llety-gwyliau i gau
Dyddiad:
25/03/2020

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws ) - Cau Llwybrau a Thir Agored

Disgrifiad
Yn dilyn digwyddiadau'r penwythnos diwethaf (21 a 22 Mawrth) pan welwyd niferoedd mawr o bobl yn ymweld â chefn gwlad ag arfordir Gwynedd a siroedd eraill mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Rheoliadau Diogelu Iechyd sy'n rhoi awdurdod i Gynhorau Sir, Y Parciau Cenedlaethol, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru i gau hawliau Tramwy cyhoeddus.
Dyddiad:
25/03/2020

Neges gan Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Gwynedd (24 Mawrth 2020)

Disgrifiad
Mae'n debyg eich bod wedi gweld y datganiad gan Brif Weinidog Prydain neithiwr (23/3/20) ynglŷn â'r mesurau mae rhaid i bawb eu cymryd er mwyn ceisio lleihau ymlediad Covid-19. Gellir gweld yr hyn sy'n ddisgwyliedig ar wefan Llywodraeth Prydain yma.
Dyddiad:
24/03/2020

Help i bobl a chymunedau Gwynedd

Disgrifiad
Yn sgil effaith y Coronafeirws, mae Cyngor Gwynedd a mudiad Mantell Gwynedd sy'n cydlynu'r maes gwirfodol yn y sir wedi cydweithio i ddatblygu canllaw syml i Grwpiau Cymunedol sy'n sefydlu trefniadau lleol ar gyfer cefnogi trigolion bregus.
Dyddiad:
24/03/2020

Siopau Gwynedd yn cau

Siopau Gwynedd yn cau
Disgrifiad
Siopau Gwynedd yn cau
Dyddiad:
23/03/2020

Lleoliadau Cyngor yn cau ar draws Gwynedd i warchod y cyhoedd

Lleoliadau Cyngor yn cau ar draws Gwynedd i warchod y cyhoedd
Disgrifiad
Lleoliadau Cyngor yn cau ar draws Gwynedd i warchod y cyhoedd
Dyddiad:
23/03/2020

Cyngor Gwynedd yn erfyn ar ymwelwyr i aros adref

Cyngor Gwynedd yn erfyn ar ymwelwyr i aros adref
Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn erfyn ar ymwelwyr i aros adref
Dyddiad:
22/03/2020

Gofal plant i weithwyr allweddol yng Ngwynedd

Disgrifiad
Yn dilyn cyhoeddiad y llywodraeth y bydd pob ysgol ar gau am gyfnod amhenodol o 20 Mawrth, mae Cyngor Gwynedd yn gwneud trefniadau i ddarparu gofal plant ar gyfer rhieni sy'n weithwyr allweddol ac ar gyfer plant bregus y sir.
Dyddiad:
20/03/2020
Arddangos 1 10 / 217
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion