Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 1 10 / 246
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Darganfod hanes epidemig colera Caernarfon yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel rhan o wythnos Archwilio Eich Archif

Disgrifiad
Mae nifer o eitemau sy'n sôn am epidemig colera Caernarfon yn 1866 wedi cael eu darganfod gan Archifau Cymru cyn Wythnos Archwilio Eich Archif (dydd Sadwrn 21 Tachwedd – dydd Sul 29 Tachwedd 2020).
Dyddiad:
23/11/2020

Gwaith yn dechrau i ddarparu cartrefi newydd i bobl hŷn yn ardal Pen Llŷn

Disgrifiad
Mae gwaith wedi dechrau ar gynllun fydd yn cynnig cartrefi cysurus ac addas i bobl hŷn lleol yn ardal Llŷn.
Dyddiad:
18/11/2020

Hunaniaith – ystyried yr opsiynau gorau ar gyfer dyfodol Menter Iaith Gwynedd

Disgrifiad
Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd yn argymell sefydlu tasglu i adnabod y ffordd orau o sicrhau fod Hunaniaith – menter iaith y sir – yn cyflawni i'w llawn botensial dros y blynyddoedd i ddod.
Dyddiad:
18/11/2020

Storiel yn Ail Agor

Disgrifiad
Ail agor Storiel
Dyddiad:
17/11/2020

Amser yn rhedeg allan i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach

Disgrifiad
Amser yn rhedeg allan i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach
Dyddiad:
17/11/2020

Cyngor Gwynedd yn gweld cynnydd mewn ceisiadau digidol

Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn gweld cynnydd mewn ceisiadau digidol
Dyddiad:
12/11/2020

Addysg ôl-16 ardal Arfon – dechrau sgwrs er mwyn sicrhau'r gorau i bobl ifanc

Disgrifiad
Addysg ôl-16 ardal Arfon – dechrau sgwrs er mwyn sicrhau'r gorau i bobl ifanc
Dyddiad:
12/11/2020

Amgueddfeydd Cyngor Gwynedd yn ail-agor

Disgrifiad
Mae Amgueddfa Lloyd George yn agor ei drysau am y tro cyntaf eleni, gyda threfniadau newydd i sicrhau diogelwch ymwelwyr a staff.
Dyddiad:
11/11/2020

Cyfle i roi barn ar gynlluniau Canolfan Dolfeurig

Disgrifiad
Cyfle i roi barn ar gynlluniau Canolfan Dolfeurig
Dyddiad:
11/11/2020

Buddsoddiad sylweddol i Ysgol Eifionydd

Disgrifiad
Buddsoddiad sylweddol i Ysgol Eifionydd
Dyddiad:
10/11/2020
Arddangos 1 10 / 246
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion