Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 1 10 / 308
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cyngor Gwynedd yn cefnogi plant Porthmadog i blannu

Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn cefnogi plant Porthmadog i blannu
Dyddiad:
28/11/2022

Parcio am ddim yng Ngwynedd i annog siopa'n lleol y Nadolig hwn

Disgrifiad
Parcio am ddim yng Ngwynedd i annog siopa'n lleol y Nadolig hwn
Dyddiad:
25/11/2022

Pwyllgor Iaith Gwynedd yn galw ar y Llywodraeth i ddangos mwy o ymrwymiad i'r iaith

Disgrifiad
Pwyllgor Iaith Gwynedd yn galw ar y Llywodraeth i ddangos mwy o ymrwymiad i'r iaith
Dyddiad:
24/11/2022

Cyngor Gwynedd yn bwrw mlaen i fuddsoddi mewn cynllun ynni gwyrdd

Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn bwrw mlaen i fuddsoddi mewn cynllun ynni gwyrdd
Dyddiad:
23/11/2022

Cyngor Gwynedd yn nodi Diwrnod Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd

Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn nodi Diwrnod Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd
Dyddiad:
23/11/2022

Cyngor Gwynedd yn rhoi gofal arbennig i ddwy warchodfa natur

Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn rhoi gofal arbennig i ddwy warchodfa natur
Dyddiad:
21/11/2022

Cyngor Gwynedd yn gwneud defnydd da o wastraff bwyd

Disgrifiad
Cyngor Gwynedd yn gwneud defnydd da o wastraff bwyd
Dyddiad:
21/11/2022

Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried argymhelliad i gynyddu Premiwm Treth Cyngor ar ail gartrefi

Disgrifiad
Ar 22 Tachwedd, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried cynnig i argymell fod y Cyngor Llawn yn cynyddu'r Premiwm Treth Cyngor ar ail gartrefi o 100% i 150% o Ebrill 2023.
Dyddiad:
17/11/2022

Gweithio'n y maes gofal - digwyddiad recriwtio Gofal Caernarfon a'r cyffiniau

Disgrifiad
Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal sesiwn recriwtio i geisio denu staff newydd ar gyfer timau Gofal Caernarfon a'r cyffiniau – gyda cyfleoedd ar gael yn y dref ei hun, a phentrefi cyfagos.
Dyddiad:
15/11/2022

Taclo fandaliaeth a graffiti hiliol ar Lôn Las Ogwen

Disgrifiad
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r Tynal Tywyll ar lwybr Lôn Las Ogwen rhwng Tregarth a Bethesda wedi dioddef sawl achos o graffiti a hefyd fandaliaeth sydd wedi difrodi'r goleuadau yn y twnnel.
Dyddiad:
09/11/2022
Arddangos 1 10 / 308
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion