Etholiad Cyngor Gwynedd 2022

Cynhaliwyd etholiad ar 5 Mai 2022.

Canlyniadau Etholiad Cyngor Gwynedd 2022

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch etholiad@gwynedd.llyw.cymru