Rydym yn awyddus iawn i feithrin a datblygu talent yma yng Ngyngor Gwynedd ac yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i unigolion ddechrau gyrfa gyda ni gan gynnwys Cynllun Yfory (Cynllun Graddedigion), Prentisiaethau a Profiadau Gwaith. Mae’r cynlluniau hyn yn cynnig cyfle i chi ennill profiad gwerthfawr o weithio ac ennill cymwysterau ar yr un pryd.

Dilynwch y linciau isod am ragor o wybodaeth.