Canlyniadau ymgynghoriadau

Dyma ganlyniadau ymgynghoriadau a gynhaliwyd yng Ngwynedd yn ddiweddar:

Icon - Coeden

Ardal Ni 2035

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 28 Hydref 2022.

Gweld manylion Ardal Ni 2035
icon-plan

Cynllun Y Cyngor 2023–2028

Ar 2 Mawrth 2023, cafodd canlyniadau'r ymgynghoriad ei drafod a'i ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ac fe mabwysiadwyd y cynllun.

 

Gweld manylion Cynllun Y Cyngor 2023-2028
Icon - Sgwrs

Strategaeth Cyfranogiad

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 23 Ionawr 2023.
Gweld manylion Strategaeth Cyfranogiad
Icon - Sgwrs

Strategaeth Iaith

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 21 Mai 2023.
Gweld Manylion Strategaeth Iaith
Icon - Coeden

Natur Gwynedd

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 31 Mai 2023.
Gweld Manylion Natur Gwynedd

 

Archif: