Amcanion Cydraddoldeb Drafft 2024-28

Mae Cyngor Gwynedd yn adolygu ein Amcanion Cydraddoldeb, fel sydd angen i ni ei wneud bob 4 blynedd yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010.  Yr amcanion fydd ein blaenoriaethau ym maes cydraddoldeb yn ystod y cyfnod 2024-28

Rydym ni wedi casglu barn a data ac wedi creu Amcanion Cydraddoldeb drafft. Dyma y Ddogfen Ymgynghori sy’n cynnwys yr Amcanion Cydraddoldeb.

Mi fyddem ni’n ddiolchgar iawn os fasa chi’n rhoi eich barn chi ar yr amcanion drafft drwy lenwi’r holiadur byr yma.  Mae yna wybodaeth cryno am yr amcanion ar pwyntiau gweithredu ar yr holiadur ond er mwyn cael darlun llawn edrychwch ar y  Ddogfen Ymgynghori.

 

Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am unrhyw fater cydraddoldeb, neu os oes gennych gwestiwn neu sylw am yr arolwg yma, cysylltwch ar 

E-bost: Cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffôn: 01286 679708

Cyfnod yr ymgynghoriad: 29.11.23 – 26.01.24