Holiadur Natur Gwynedd, Edrych i'r Dyfodol

3

Diolch i bawb wnaeth gyflwyno sylwadau i'r Cynllun Adfer Natur Gwynedd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn (AHNE)

 

Fe ddaw y canlyniadau yn fuan.

 

Pam wnaethon ni ymgynghori?

Roedd 2019 yn drobwynt o ran cydnabod yr argyfwng natur gynyddol a chynyddu camau gweithredu ar gyfer bioamrywiaeth. 

Mewn ymateb, cyhoeddwyd y Cynllun Gweithredu Adfer Natur Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru, a rhan 1, “Ein strategaeth ar gyfer Natur”, yn nodi’r ymrwymiad i wrthdroi’r golled mewn bioamrywiaeth yng Nghymru a’r amcanion ar gyfer gweithredu (cyfanswm o 6 amcan).

Gofynwyd Llywodraeth Cymru i bob Awdurdod Lleol, Parc Cenedlaethol ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ledled Cymru i gynhyrchu Cynllun Gweithredu eu hunain, yn manylu ar sut y dylai pob ardal fynd i'r afael ac adfer natur.

 

Fe wnaeth yr arolwg hwn gau ar y 31 Mai, 2023