Ymgynghoriad Premiwm Treth Cyngor

 Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad:

Canlyniadau Ymgynghoriad Premiwm Treth Cyngor

Ar 22 Tachwedd 2022, cafodd canlyniadau'r ymgynghoriad ei drafod a'i ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd. Mae manylion rhaglen y Cabinet am Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor Premiwm Treth Cyngor i'w gweld yma.

Rhaglen ar gyfer Y Cabinet ar Dydd Mawrth, 22ain Tachwedd, 2022, 1.00 y.h. (llyw.cymru)