Cartref > Trigolion > Dweud eich Dweud > Canlyniadau > 2022 > Ymgynghoriad Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 2023-28

Ymgynghoriad Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 2023-28

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 6 Mawrth 2022.

Croeso i ymgynghoriad ar ddrafft ail Gynllun Llesiant Gwynedd a Môn wedi ei baratoi gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer y ddwy sir. Pwrpas y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd trwy gryfhau cydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol ar draws Cymru. Mae’n rhaid i bob Bwrdd baratoi a chyhoeddi cynllun sy’n nodi ei amcanion a’r camau y bydd yn eu cymryd i gyrraedd yr amcanion a elwir yn Gynllun Llesiant. Mae’n rhaid i’r Bwrdd ymgynghori yn eang wrth ddatblygu’r cynllun hwn.

Mae gennym ddiddordeb mewn gwybod a ydych chi’n credu y bydd y cynlluniau sydd gennym ni’n helpu i wneud pethau'n well i chi a'ch cymuned. Hoffem hefyd wybod a oes gennych chi unrhyw syniadau eraill am sut y gallwn ni weithio gyda'n gilydd er budd ein cymunedau.

Bydd angen i chi gyfeirio at y ddogfen Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 2023-28 wrth ymateb i’r holiadur hwn

 

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 6 Mawrth 2022.

 

Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am waith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn cysylltwch drwy

E-bost: post@llesiantgwyneddamon.org

Rhif ffôn: 01766 771000