Uwchraddio Llwybr Carreg y Defaid

Uwchraddio Hawliau Llwybr 22 Llanbedrog, Llwybr 29 Llannor a Llwybr 5 Pwllheli

 

Roedd yr arolwg hwn yn cynnig datblygu llwybr aml ddefnydd rhwng y ffordd di-ddosbarth ger Carreg y Defaid a Lôn Golff Pwllheli, cyfanswm hyd o 2.8km. 

Mae llinell y llwybr arfaethedig eisoes a hawliau llwybr troed : Llwybr 22 Llanbedrog, Llwybr 29 Llannor a Llwybr 5 Pwllheli

Mae hawliau'r cyhoedd i ddefnyddio’r llwybr wedi ei gyfyngu i ddefnydd ar droed yn unig, nid oes hawl teithio ar hyd y llwybr ar feic neu ar gefn ceffyl.

Am wybodaeth pellach am y cynnig a roddwyd yn yr arolwg, cliciwch y linc hwn.

 

Fe fydd canlyniadau'r arolwg i fyny yn fuan.