Blynyddoedd Cynnar

Dyma wybodaeth am wasanaethau a chefnogaeth ddefnyddiol sydd ar gael er mwyn eich tywys drwy blynyddoedd cynnar plenty o gofrestru genedigaeth i fynychu ysgol a mwy.  


Bydwragedd

  • Bangor 03000 850034
  • Caernarfon 01286 684 105
  • Dwyfor – Pwllheli 0779 6337433
  • Porthmadog 07790813059
  • Meirionnydd 07790 813 056


Cofrestru genedigaeth

Rhaid cofrestru genedigaeth pob babi. Gwybodaeth sut i gofrestru genedigaeth

 

Ymwelwyr Iechyd

  • Arfon (dalgylch Bethesda, Bangor, Caernarfon) – 03000 851 609 / 851 610
  • Blaenau Ffestiniog (dalgylch Meirionnydd) – 03000 853 489
  • Cilan (dalgylch Dwyfor) – 01758 701 152 

Dechrau'n Deg

Efallai eich bod yn byw mewn pentref sydd yn derbyn Gwasanaeth Cefnogi Teulu drwy raglen Dechrau’n Deg. Mae Dechrau’n Deg yn cynnig mwy o gymorth a chyfleoedd i deuluoedd sydd gyda phlant dan 4 oed sy’n byw mewn cymunedau penodol o Wynedd.

 

 Iechyd a Lles

 

Ariannol

 

Gweithgareddau

 

Adnoddau

 

Gofal Plant

 

Rhiantu

 

Gwasanaethau


Clytiau / napis

 

Nyrsys ysgol

  • Nyrs Ysgol Gwynedd: 03000851631.

 

Addysg  

Cyrsiau


Proses cyfeirio Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar