Gofalwyr ifanc
      

Gofal plant

 

Help i dalu

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn cynnig hyd at 30 awr o ofal plant am ddim i rieni sy'n gwymwys. 

Mwy o wybodaeth

Neu, defnyddiwch y cyfrifiannell ar-lein i weld ydych chi'n gymwys am gymorth ariannol.

 

Mwy…

Os nad ydych wedi dod o hyd i'r wybodaeth am ofal plant rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni ar:

E-bost: GGTGwyneddFIS@gwynedd.llyw.cymru
Ffôn
: 01248 352436