Gwasanaeth i blant a phobl ifanc

Mae llyfrgelloedd Gwynedd yn derbyn llyfrau newydd i stoc yn wythnosol. Ac mae yna rywbeth at ddant pawb. Mae hefyd yn bosib:

 • syrffio’r we am ddim
 • cael cymorth gyda gwaith cartref a phrosiectau drwy ddefnyddio ein casgliad eang o lyfrau
 • cael mynediad i lawer o wefannau i helpu gyda gwaith cartref
 • cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf yn ystod gwyliau'r haf
 • benthyg Sach Stori (sach yn cynnwys llyfr stori, gemau a theganau) - ar gyfer y plant ieuengaf
LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

Bag Books

Casgliad o adnoddau aml-synhwyraidd yw Bag Books ar gyfer eu defnyddio gan oedolion gyda phlant a phobl ifanc gydag anawsterau dysgu.

Ar gael i’w archebu o unrhyw llyfrgell yng Ngwynedd neu trwy ffonio 01286 679465 neu e-bostio llyfrgell@gwynedd.llyw.cymru

Teitlau sydd ar gael:The Match, What Am I?, Lost in London, Maria’s Ball, Gran’s Visit, A Day at the Seaside, CJ The Library Cat, Desmond

Help llaw mewn llyfr

Mae llyfrau ar gyfer pob math o sefyllfaoedd, ac yn aml, gellir cyflwyno problem neu bwnc anodd i blant ifanc trwy gyfrwng llyfr stori a llun. Mae’r casgliad yn amrywio ar gyfer ystod oedran i fyny at yr arddegau cynnar:

I wneud cais am lyfr ar bwnc arbennig ar gyfer oedran penodol, cysylltwch â’ch llyfrgell leol neu cysylltwch â’r Rheolwr Gwasanaethau Defnyddwyr  ar 01286 679465 neu llyfrgell@gwynedd.llyw.cymru

 

Llyfrau print mawr a braille

Casgliad o lyfrau Print Mawr Iawn a Braille sy’n rhoi cyfle i blant neu oedolion ag anawsterau golwg i rannu stori gyda’i gilydd.Ar gael i’w archebu o unrhyw llyfrgell yng Ngwynedd neu trwy ffonio 01286 679465 neu e-bostio llyfrgell@gwynedd.llyw.cymru

Teitlau sydd ar gael:

 • Dear Zoo—Rod Campbell - Elmer - David McKee
 • Handa’s Hen - Eileen Browne - Penguin - Polly Dunbar
 • Just Like Jasper - Nick Butterworth
 • The Gruffalo - Julia Donaldson
 • Dogger - Shirley Hughes
 • The Little Mouse, the Red Ripe Strawberry, and the Big Hungry Bear—Don Wood
 • The Tiger who came to Tea - Judith Kerr
 • The Very Hungry Caterpillar - Eric Carle
 • We’re Going on a Bear Hunt - Michael Rosen
 • Monkey and Me - Emily Gravett
 • Aliens Love Underpants
 • Each Peach Pear Plum
 • The Day Louis Got Eaten
 • Giraffe’s Can’t Dance
 • Blue Balloon
 • Buster's Birthday
 • Dear Zoo
 • Dogger
 • Orange Pear Apple Bear
 • Hugless Douglas
 • I'm the best
 • Little Princess - I don't Want to Go To Bed –
 • Mr Gumpy's Outing
 • No Matter What
 • Norman Slug & His Silly Shell
 • Owl Babies
 • Pants
 • Peace at Last
 • Shark In The Park
 • Six Dinner Sid
 • Walking Through The Jungle
 • Yes
 • This is the Bear
 • The Smartest Giant in Town


Llyfrau Plant Makaton

 • Detholiad o lyfrau plant Makaton
 • A Trip to the Seaside: A story book with Makaton
 • A Trip to the Park: A story book with Makaton
 • A Trip to the Zoo
 • Christmas


Dechrau da

Mae hwn yn gynllun cenedlaethol sy’n helpu teuluoedd i ddarganfod a mwynhau yr hwyl o rannu llyfrau.  Mae pob baban yn derbyn pecyn Dechrau Da ar ei asesiad iechyd rhwng  8 - 12 mis oed gan ei ymwelydd iechyd a phecyn Blynyddoedd Cynnar ar ei asesiad iechyd 24 mis - am ddim. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn Dechrau Da na'ch pecyn Blynyddoedd Cynnar - holwch eich ymwelydd iechyd.

Rhagor o wybodaeth: Gwefan Dechrau Da