Casgliad Clytiau

Os ydych yn defnyddio clytiau yn eich cartref gallwch archebu casgliad clytiau. Bydd sach melyn yn cael ei adael yn eich tŷ yn wythnosol ar y diwrnod casglu.

Rhowch y clytiau yn y sach melyn a'i adael yn y man casglu arferol.

Trefnu casgliad clytiau

(Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)

Neu ffoniwch 01766 771 000.

NODER: Oherwydd y sefyllfa bresennol gall gymryd mwy o amser na’r arfer cyn y gallwn gychwyn y gwasanaeth.