Banciau Bwyd i Mentrau Bwyd Cymunedol

Mae Banciau Bwyd ar draws Gwynedd yn darparu bocsys bwyd argyfwng i bobl a theuluoedd sydd mewn angen.

Os ydych chi angen y gwasanaeth cysylltwch â'ch Banc Bwyd lleol:

Banc Bwyd Cadeirlan Bangor
Canolfan yr Esgobaeth, Cathedral Close, Bangor, LL57 1RL (y tu ôl i’r Eglwys Gadeiriol). Gweld manylion banc bwyd Cadeirlan Bangor 

Cyfeiriadau i’w hanfon drwy e-bost i  lesley.beckton@yahoo.co.uk cyn 1.30pm ar ein diwrnodau agor os gwelwch yn dda (Llun, Mercher, Gwener).


Banc Bwyd Arfon
Canolfan Gwyrfai, Lôn Cae Ffynnon, Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD. 
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â info@arfon.foodbank.org.uk ,ffoniwch 07586 053961 neu ymweld â'r dudalen Facebook.

 

Y Bermo
Revelation, Park Road, Y Bermo, LL42 1PH. 
Am wybodaeth bellach, ffoniwch 07973 914599 neu cysylltwch â info@southgwynedd.foodbank.org.uk

Neu ewch i southgwynedd.foodbank.org.uk


Porthmadog, Penrhyndeudraeth, Bala, Dolgellau a Thywyn
Mae parseli bwyd brys ar gael i'w casglu o Borthmadog, Penrhyndeudraeth, Bala, Dolgellau a Thywyn – am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

 

Banc Bwyd Ffestiniog
Neuadd yr Eglwys, Heol yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB (gyferbyn â Chanolfan Tan y Maen). Bydd angen mynd i swyddfa Dref Werdd i gael atgyfeiriad i’r Banc Bwyd.  Am wybodaeth bellach, ffoniwch 07435 290553 neu ymweld â'r dudalen Facebook.

 

Banc Bwyd Pwllheli
Eglwys San Pedr, Pwllheli, LL53 5DS.  Am wybodaeth bellach, cysylltwch â pwllhelifoodbank@gmail.com neu ffoniwch 07747 800320 / 07557 774359 neu ymweld â'r dudalen Facebook.

 

Mentrau Bwyd Cymunedol 

Yr Orsaf Penygroes 

Pantri Pesta, Bethesda

Dref Werdd, Blaenau Ffestiniog  

Canoflan Felin Fach, Pwllheli

Ffrij Tywyn

Cymuned Llanaelhaearn