Clytiau Go Iawn

Rydym yn cynnig taleb £30 neu pecyn prawf clytiau go iawn i rieni yng Ngwynedd. 

 

Er mwyn bod yn gymwys rhaid i chi:

 • Fyw yng Ngwynedd
 • Fod â phlentyn sydd yn gwisgo clytiau yn barod neu yn disgwyl plentyn
 • Anfon copi o gerdyn mamolaeth neu dystysgrif geni'r plentyn

Cwblhau ffurflen gais

 

Pecyn Profi

Mae pecyn profi yn cynnwys:

 • 1 clwt go iawn
 • clwt lapio
 • leinwyr i'r clwt go iawn
 • 'wet bag'

Taleb £30

Rydym yn cynnig taleb £30 i'w wario ar glytiau go iawn, clwt lapio neu leinwyr gyda Babi Pur.

 

Manteision defnyddio clytiau go iawn:

 • Arbed arian
 • Lleihau gwastraff
 • Helpu'r amgylchedd
 • Amrywiaeth o liwiau a phatrymau 
 • Edrychiad lliwgar a deniadol

 

Mwy o wybodaeth

 

Manylion Cyswllt

 • Ar-lein: Ymholiad gwastraff ac ailgylchu
 • Ffôn: 01766 771 000
 • Cyfeiriad: Tîm Ailgylchu, Cyngor Gwynedd, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BF