Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 41 50 / 278
Blaenorol 3 4 5 6 7 Nesaf

Cystadleuaeth i ddangos gwerthfawrogiad tuag at Heddlu Gogledd Cymru

Disgrifiad
Yng nghanol yr argyfwng Covid-19, mae ein diolch ni'n fawr i holl weithwyr rheng-flaen ein cymunedau.
Dyddiad:
11/06/2020

Annog tenantiaid i ofyn am help

Disgrifiad
Mae darparwyr tai cymdeithasol Gwynedd sef Adra, Grwp Cynefin a Tai Gogledd Cymru ynghyd â Chyngor Gwynedd, sy'n rhan o'r Grŵp Diwygio Lles, yn annog tenantiaid i gysylltu hefo nhw os ydynt yn ei gweld yn anodd i dalu eu rhent, o achos newid i'w sefyllfa ariannol.
Dyddiad:
10/06/2020

Ymdrech gymunedol i gynnal y banciau bwyd a thrigolion bregus yng Ngwynedd

Disgrifiad
Ymdrech gymunedol i gynnal y banciau bwyd a thrigolion bregus yng Ngwynedd
Dyddiad:
09/06/2020

Taclo tlodi mislif

Disgrifiad
Mae nwyddau mislif ar gael am ddim i'r rhai sydd eu hangen yng Ngwynedd fel modd o daclo tlodi mislif a hefyd i godi ymwybyddiaeth o fuddiannau amgylcheddol cynnyrch y gellir ei ail-ddefnyddio.
Dyddiad:
09/06/2020

Canolfannau ailgylchu'r Bala a Blaenau Ffestiniog i ailagor o dan reolau newydd

Disgrifiad
Canolfannau ailgylchu'r Bala a Blaenau Ffestiniog i ailagor o dan reolau newydd
Dyddiad:
08/06/2020

Cludo adeiladau newydd i Ysgol Llanllechid - Mynediad drwy Stad Maes Bleddyn

Disgrifiad
Transport of new buildings to Ysgol Llanllechid 18 & 19 /06/2020
Dyddiad:
04/06/2020

Gwynedd yn dathlu Wythnos Gofalwyr

Disgrifiad
Gwynedd yn dathlu Wythnos Gofalwyr
Dyddiad:
04/06/2020

Cyngor yn rhybuddio am beryglon safle Glyn Rhonwy

Disgrifiad
Cyngor yn rhybuddio am beryglon safle Glyn Rhonwy
Dyddiad:
01/06/2020

Wythnos Natur Cymru

Disgrifiad
Mae Wythnos Natur Cymru yn dechrau dydd Sadwrn yma (30 Mai) ac eleni mae'n cael ei neilltuo i natur yn ein gerddi, gyda chyfres o weithgareddau hwyliog y gallwch gymryd rhan ynddynt yn eich gardd neu eich cartref.
Dyddiad:
29/05/2020

Cyn hir bydd hi'n Amser Dweud Diolch!

Disgrifiad
Bob blwyddyn, mae Wythnos Gwirfoddolwyr (1-7 Mehefin) yn achlysur arbennig i ddathlu a diolch i wirfoddolwyr am bopeth maen nhw'n ei wneud yn eu cymunedau lleol.
Dyddiad:
29/05/2020
Arddangos 41 50 / 278
Blaenorol 3 4 5 6 7 Nesaf

Chwilio pob newyddion