Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 31 40 / 269
Blaenorol 2 3 4 5 6 Nesaf

Ysgolion Gwynedd yn helpu i fwydo teuluoedd mewn angen

Disgrifiad
Mae staff arlwyo Cyngor Gwynedd wedi bod yn gwneud swyddi ychydig yn wahanol yn ddiweddar wrth iddynt ail-becynnu bwyd ar gyfer pobl mewn angen ar draws y sir.
Dyddiad:
24/04/2020

NEGES ATGOFFA OLAF: Cronfa Cadernid Economaidd

Disgrifiad
Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru yw un o'r ffyrdd pwysicaf y gall busnesau gael cyllid i'w helpu trwy'r cyfnod digynsail hwn; ond mae amser yn brin i fanteisio.
Dyddiad:
24/04/2020

Cyngor i fusnesau yn ystod COVID-19

Disgrifiad
Gyda gweithio o bell a nifer o fusnesau'n gorfod atal neu arallgyfeirio eu harferion masnachu, mae troseddwyr yn cymryd mantais ar y cyfle i dargedu gweithwyr sydd wedi'u hynysu oddi wrth eu cydweithwyr. Mae'r sgamiau yn cynnwys troseddwyr yn cymryd arnynt eu bod yn swyddogion o'r llywodraeth neu'n aelod uwch o'r busnes er mwyn rhoi pwysau ar weithwyr i roi gwybodaeth sensitif neu wneud taliadau.
Dyddiad:
24/04/2020

Cynnal cyfarfod cyntaf ar-lein gan Gyngor Gwynedd

Disgrifiad
Dros yr wythnosau diwethaf, mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno pob math o ffyrdd newydd o weithio i sicrhau fod y Cyngor yn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau allweddol i drigolion yn ystod cyfnod yr argyfwng Coronafeirws.
Dyddiad:
24/04/2020

Help yn parhau ar gael i blant a theuluoedd

Disgrifiad
Gallai rhai plant fod mewn perygl oherwydd amharodrwydd rhieni i geisio cymorth meddygol, neu gymorth i fagu plant yn ystod epidemig y Coronafeirws, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru.
Dyddiad:
23/04/2020

I-Pads newydd yn cael eu darparu i gadw pobl mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu

Disgrifiad
Mae cynllun arloesol i ddarparu iPads i breswylwyr cartrefi gofal a chleifion mewn ysbytai er mwyn iddynt allu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu tra bod ymweliadau'n cael eu cyfyngu yn ystod yr achos coronafeirws yn cael ei lansio gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.
Dyddiad:
23/04/2020

Covid-19: Cyngor Gwynedd yn croesawu newidiadau i ganllaw grantiau busnes

Disgrifiad
Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu'r ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi addasu eu canllawiau gwreiddiol ar gyfer darparu grantiau i gynorthwyo busnesau bach sydd yn dioddef yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.
Dyddiad:
22/04/2020

Gweithiwr gofal o Wynedd 'yn ysbrydoliaeth'

Disgrifiad
Gweithiwr gofal o Wynedd 'yn ysbrydoliaeth'
Dyddiad:
22/04/2020

Llyfrgelloedd Gwynedd nawr ar gael o adref!

Disgrifiad
Llyfrgelloedd Gwynedd nawr ar gael o adref!
Dyddiad:
20/04/2020

Byddwch yn wyliadwrus rhag dwyllwyr Coronafeirws

Disgrifiad
Mae cynghorau Cymru yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus ymysg cynnydd mewn sgamiau yn gysylltiedig â COVID-19.
Dyddiad:
20/04/2020
Arddangos 31 40 / 269
Blaenorol 2 3 4 5 6 Nesaf

Chwilio pob newyddion