Dat Was - fflip

 

The latest from Gwynedd Council

      
Home > Council > News > Press releases

Press releases

Showing 1 10 / 223
Previous 1 2 3 4 5 Next

Recruitment drive to tackle Covid-19 in the community

Description
Recruitment drive to tackle Covid-19 in the community
Date:
30/03/2020

Financial support for Gwynedd families and businesses

Description
Mae Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi pecyn o fesurau economaidd i helpu pobl leol a chymuned fusnes Gwynedd trwy'r amser anodd o'n blaenau oherwydd pandemig Coronavirus (Covid-19).
Date:
30/03/2020

Businesses urged to follow latest Covid-19 regulations

Description
Pwyso ar fusnesau i ufuddhau i Reoliadau Covid-19
Date:
27/03/2020

Be vigilant of Covid-19 scams

Description
Be vigilant of Covid-19 scams
Date:
26/03/2020

Gwynedd Council calls on all holiday-letting agencies to close availability

Description
Cyngor Gwynedd yn galw ar holl asiantaethau llety-gwyliau i gau
Date:
25/03/2020

Health Protection Regulations (Coronavirus) - Closure of Paths and Open Spaces

Description
Yn dilyn digwyddiadau'r penwythnos diwethaf (21 a 22 Mawrth) pan welwyd niferoedd mawr o bobl yn ymweld â chefn gwlad ag arfordir Gwynedd a siroedd eraill mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Rheoliadau Diogelu Iechyd sy'n rhoi awdurdod i Gynhorau Sir, Y Parciau Cenedlaethol, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru i gau hawliau Tramwy cyhoeddus.
Date:
25/03/2020

Statement by the Leader and Chief Executive of Gwynedd Council (24 March 2020)

Description
Mae'n debyg eich bod wedi gweld y datganiad gan Brif Weinidog Prydain neithiwr (23/3/20) ynglŷn â'r mesurau mae rhaid i bawb eu cymryd er mwyn ceisio lleihau ymlediad Covid-19. Gellir gweld yr hyn sy'n ddisgwyliedig ar wefan Llywodraeth Prydain yma.
Date:
24/03/2020

Help for the people and communities of Gwynedd

Description
Yn sgil effaith y Coronafeirws, mae Cyngor Gwynedd a mudiad Mantell Gwynedd sy'n cydlynu'r maes gwirfodol yn y sir wedi cydweithio i ddatblygu canllaw syml i Grwpiau Cymunedol sy'n sefydlu trefniadau lleol ar gyfer cefnogi trigolion bregus.
Date:
24/03/2020

Siop Gwynedd one-stop-shop closed

Siop Gwynedd one-stop-shop closed
Description
Siopau Gwynedd yn cau
Date:
23/03/2020

Council amenities across Gwynedd close to protect public

Council amenities across Gwynedd close to protect public
Description
Council amenities across Gwynedd close to protect public
Date:
23/03/2020
Showing 1 10 / 223
Previous 1 2 3 4 5 Next

Search all news