Llogi ystafelloedd llyfrgell

Mae modd i'r cyhoedd, darparwyr addysg lleol, asiantaethau, cymdeithasau a chwmnïau preifat logi Ystafelloedd Gwasanaeth Llyfrgell.

Y ffioedd llogi ystafelloedd ar gyfer 'partneriaid' y gwasanaeth llyfrgell yw y ffi gyda gostyngiad a nodir, boed hynny am un sesiwn neu gyfres o sesiynau. Diffiniad 'partner' llyfrgell yn y cyd-destun hwn yw mudiad neu sefydliad sydd yn cynnwys sesiwn cyflwyno'r defnydd o'r llyfrgell i'r rhai sydd yn bresennol yn y cyfarfod/cyfarfodydd dan sylw.


Lleoliadau Ystafelloedd Cyfarfod

Cysylltwch a'r llyfrgell briodol am logi ystafell neu am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd llogi ystafelloedd cyfarfod

Codir ffioedd llogi ystafelloedd yn unol â chanllawiau corfforaethol y Cyngor. Cynigir gostyngiadau o tua 20% am gyfres o 3 neu fwy o sesiynau.

Ffioedd llogi ystafelloedd cyfarfod
 Ffi defnydd cymunedol Gyda gostyngiadFfi defnydd masnachol* Gyda gostyngiad
Pob sesiwn bore / pnawn £17.50 £15.00/ £9.00 (partneriaid) £27.50 £22.50
Pob sesiwn nos a bore Sadwrn £27.50 £22.50 £37.50 £35.00
 Sesiwn pnawn a nos Sadwrn £37.50 £32.50 £47.50 £42.50
Sesiwn dydd Sul £47.50 £42.50 £57.50 £52.50

 

Gellir negydu ffioedd am ddefnydd tymor hir.

Cyfeiriwch ymholiadau eraill am y defnydd o lyfrgelloedd i sylw’r Prif Lyfrgellydd.