Llogi ystafelloedd llyfrgell

Mae modd i'r cyhoedd, darparwyr addysg lleol, asiantaethau, cymdeithasau a chwmnïau preifat logi Ystafelloedd Gwasanaeth Llyfrgell.

Y ffioedd llogi ystafelloedd ar gyfer 'partneriaid' y gwasanaeth llyfrgell yw y ffi gyda gostyngiad a nodir, boed hynny am un sesiwn neu gyfres o sesiynau. Diffiniad 'partner' llyfrgell yn y cyd-destun hwn yw mudiad neu sefydliad sydd yn cynnwys sesiwn cyflwyno'r defnydd o'r llyfrgell i'r rhai sydd yn bresennol yn y cyfarfod/cyfarfodydd dan sylw.


Lleoliadau Ystafelloedd Cyfarfod

Cysylltwch a'r llyfrgell briodol am logi ystafell neu am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd llogi ystafelloedd cyfarfod