Llyfrgell Bangor


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

Ffôn: (01248) 353479

E-bost: LlBangor@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad: Llyfrgell Bangor, Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT 

 

Oriau agor 

 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

9.30 - 18:00

 Dydd Mawrth

9.30 - 18:00

 

 Dydd Mercher

9.30  - 17:00

 Dydd Iau

9.30 - 18:00

 Dydd Gwener

9.30 - 17:00

Dydd Sadwrn

9.30 - 13:00

 


Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 12 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw

 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Mae Llyfrgell Bangor yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.