Llyfrgell Bangor

Cyfeiriad: Llyfrgell Bangor, Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Ffôn: (01248) 353479

E-bost:LLBangor@gwynedd.llyw.cymru

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

NEWYDD! Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Archebu drwy'r catalog llyfrgell (os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau)

Archebu pecyn llyfrau (pecyn wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell)

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio?

Close

 

Oriau agor er mwyn casglu a dychwelyd llyfrau  

Mynediad ar gyfer casglu llyfrau sydd wedi eu harchebu o flaen llaw yn unig. Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd unrhyw lyfrau.

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00

 Dydd Mawrth

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00 

 Dydd Mercher

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00

 Dydd Iau

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00

 Dydd Gwener

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00  

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 16 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr lliw


Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Papurau Newydd

 • Bangor & Anglesey Mail
 • Y Cymro
 • Golwg
 • Daily Post 
 • Mellten
 • O'r Pedwar Gwynt
 • The Times

Mae Llyfrgell Bangor yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.