Llyfrgell Blaenau Ffestiniog

Cyfeiriad: Llyfrgell Blaenau Ffestiniog, Canolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DL

Ffôn: (01766) 830415

E-bost: LLBlaenau@gwynedd.llyw.cymru

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

NEWYDD! Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Archebu drwy'r catalog llyfrgell (os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau)

Archebu pecyn llyfrau (pecyn wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell)

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio?

Close

 

 

Oriau agor er mwyn casglu a dychwelyd llyfrau  

Mynediad ar gyfer casglu llyfrau sydd wedi eu harchebu o flaen llaw yn unig. Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd unrhyw lyfrau.

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

Ar gau

 Dydd Mawrth

Ar gau

 Dydd Mercher

09:30 - 10:00
12:00 - 13:00
16:00 - 17:00

 Dydd Iau

09:30 - 10:00
12:00 - 13:00
16:00 - 17:00

 Dydd Gwener

09:30 - 10:00
12:00 - 13:00
16:00 - 17:00

 
Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

 • Mynediad band llydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 7 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr
 • Oriel gelf
 • Swyddfeydd ar gael i'w llogi

 

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Cylchgronau a Phapurau Newydd

 • Caernarfon & Denbigh Herald
 • Cambrian News
 • Daily Post + Yr Herald Gymraeg
 • Mellten
 • Llafar Bro
 • Which?