Llyfrgell Blaenau Ffestiniog

 
LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

Ymweld â ni

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori heb apwyntiad. 

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i ddefnyddio’r cyfrifiaduron neu i neilltuo sesiwn astudio/defnyddio eich laptop eich hun os gwelwch yn dda. 

Ffôn: (01766) 830415
E-bost: LLBlaenau@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad: Llyfrgell Blaenau Ffestiniog, Canolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DL

Cofiwch!

  • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
  • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

Oriau agor 

* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig.   

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser  - PoriDim angen apwyntiad
 Dydd Llun

10.00 am - 1.00 pm

 

2:00 pm - 6:00 pm

 Dydd Mawrth

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Mercher

10.00 am - 1.00 pm

2:00 pm - 6:30 pm

 Dydd Iau

Ar gau

 Dydd Gwener

10.00 am - 1.00 pm

2.00 pm - 6.00 pm  

Dydd Sadwrn

10.00 am - 12.30 pm


Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser  - Defnyddio CyfriadaurAngen trefnu apwyntiad
 Dydd Llun

10:00 am - 12:00 pm

2.00 pm - 4.00 pm

 Dydd Mawrth

2:00 pm - 4:00 pm

 Dydd Mercher

10.00 am - 12.00 pm

 Dydd Iau

Ar gau

 Dydd Gwener

10.00 am - 12.00 pm

Dydd Sadwrn

10.00 am - 11.00 am

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma

 

 

 

 

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad band llydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 7 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr
  • Oriel gelf
  • Swyddfeydd ar gael i'w llogi

 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.