Llyfrgell Blaenau Ffestiniog

 
LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

Ymweld â ni

 

Ffôn: (01766) 830415
E-bost: LLBlaenau@gwynedd.llyw.cymru

Cyfeiriad: Llyfrgell Blaenau Ffestiniog, Canolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DL

 

Oriau agor 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser
 Dydd Llun

10.00 am - 1.00 pm

 

2:00 pm - 6:00 pm

 Dydd Mawrth

10:00 am - 1:00 pm

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Mercher

10.00 am - 1.00 pm

2:00 pm - 5:00 pm

 Dydd Iau

Ar gau

 Dydd Gwener

10.00 am - 1.00 pm

2.00 pm - 5.00 pm  

Dydd Sadwrn

10.00 am - 12.30 pm


 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad band llydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 7 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr
  • Oriel gelf
  • Swyddfeydd ar gael i'w llogi

 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.