Llyfrgell Tywyn

 

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori a defnyddio cyfrifiaduron trwy apwyntiad yn unig.  Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad cyn galw os gwelwch yn dda.  
Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref.

Close
LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

Bydd angen i chi wneud apwyntiad cyn dod draw.

I wneud apwyntiad i chwilio am lyfr neu ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â ni: 

Ffôn: (01654) 710104 
E-bost: LLTywyn@gwynedd.llyw.cymru 
Cyfeiriad: Llyfrgell Tywyn, Ffordd Neifion, Tywyn, LL36 9HA 

Cofiwch!

  • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
  • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor 

(drwy apwyntiad yn unig)

* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig.    

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 - 12:00*
2:00 - 4:00

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00
2:00 - 4:00*

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

10:00 - 12:00
12:00 - 1:00*

 Dydd Gwener

10:00 - 12:00*
2:00 - 4:00  

Dydd Sadwrn

10:00 - 11:00*
11:00 - 12:30

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.  

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 9 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Cylchgronau a Phapurau Newydd

  • Cambrian News
  • County Times
  • Daily Telegraph
  • Mellten

Mae Llyfrgell Tywyn yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.