Llyfrgell Tywyn

Digwyddiadau


Cyfeiriad: Llyfrgell Tywyn, Ffordd Neifion, Tywyn, LL36 9HA

Ffôn: (01654) 710104

E-bost: LLTywyn@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gallwch weld pa eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell, ac archebu neu adnewyddu eitemau ar-lein drwy fynd i'r catalog llyfrgell

 

Lleoliad ac oriau agor

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

oriau agor newydd
Diwrnod Amser 
 Dydd Llun  10:00 - 13:00; 14:00 - 18:00
 Dydd Mawrth  10:00 - 13:00; 14:00 - 18:30
 Dydd Mercher  AR GAU
 Dydd Iau  14:00 - 18:00
 Dydd Gwener  10:00 - 13:00; 14:00 - 17:00
 Dydd Sadwrn  10:00 - 12:30 

 

 

 

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 9 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr lliw

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

Amser Stori a Chân

 • Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
 • Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
 • Dydd Mawrth cyntaf a 3ydd bob mis, 14:00 - 15:00

Cylchgronau a Phapurau Newydd

 • Cambrian News
 • County Times
 • Daily Telegraph
 • Mellten

 Mae Llyfrgell Tywyn yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.