Llyfrgell Tywyn


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

 

Ffôn: (01654) 710104 
E-bost: LLTywyn@gwynedd.llyw.cymru

Cyfeiriad: Llyfrgell Tywyn, Ffordd Neifion, Tywyn, LL36 9HA 

 

 

Oriau agor  

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10.00 am - 1.00 pm

2:00pm - 6:00 pm

 Dydd Mawrth

10.00 am - 1.00 pm

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

10.00 am - 1.00 pm

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Gwener

10.00 am - 1.00 pm

2.00 pm - 5.00 pm 

Dydd Sadwrn

10.00 am - 12.30 pm

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.  

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 9 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Mae Llyfrgell Tywyn yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.