Llyfrgell Caernarfon

Cyfeiriad: Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS 

Ffôn: Ymholiadau / adnewyddu: (01286) 679463
          Llyfrgell ysgolion / llyfrgellwyr / rheolwyr: (01286) 679465 

E-bost: LLCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

NEWYDD! Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Archebu drwy'r catalog llyfrgell (os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau)

Archebu pecyn llyfrau (pecyn wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell)

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio?

Close

 

Oriau agor er mwyn casglu a dychwelyd llyfrau  

Mynediad ar gyfer casglu llyfrau sydd wedi eu harchebu o flaen llaw yn unig. Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd unrhyw lyfrau.

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00

 Dydd Mawrth

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00 

 Dydd Mercher

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00

 Dydd Iau

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00

 Dydd Gwener

09:00 - 10:00
16:00 - 17:00 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd

 • 17 cyfrifiadur cyhoeddus

 • Llungopïwr lliw

 • Lifft

 • Ystafell gymunedol 

 

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.  

 

Papurau Newydd

 • Caernarfon & Denbigh Herald

 • Y Cymro

 • Daily Post

 • Daily Telegraph

 • Mellten

 • O'r Pedwar Gwynt

 • The Guardian

 • The Times

 • Western Mail

Mae Llyfrgell Caernarfon yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.