Llyfrgell Caernarfon


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori heb apwyntiad. 

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i ddefnyddio’r cyfrifiaduron neu i neilltuo sesiwn astudio/defnyddio eich laptop eich hun os gwelwch yn dda. 

Ffôn: (01286) 679465
E-bost: LLCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru 
Cyfeiriad: Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS

Cofiwch!

  • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
  • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor 

 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser  - PoriDim angen apwytniad
 Dydd Llun

2.00 pm - 6.30 pm

 Dydd Mawrth 9.30 am - 1pm
 Dydd Mercher

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Iau

9.30 am - 1.00 pm

 Dydd Gwener

2:00 pm - 17:00 pm

Dydd Sadwrn

9:30 am - 11:30 am

 

 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser  - CyfrifidaurAngen Trefnu apwyntiad
 Dydd Llun

9.30 am - 1.00 pm

 Dydd Mawrth 2.00 pm - 6.30 pm
 Dydd Mercher

9.30 am - 1.00 pm

 Dydd Iau

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Gwener

9.30 am - 1.00 pm

Dydd Sadwrn

11.45 am - 12.30 pm

 

 

 

 

 

 

 Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd

  • 17 cyfrifiadur cyhoeddus

  • Llungopïwr lliw

  • Lifft

  • Ystafell gymunedol 

 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.  

 

 

Mae Llyfrgell Caernarfon yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.