Llyfrgell Caernarfon


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

 

Ffôn: (01286) 679463
E-bost: LLCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad: Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS

 

 

Oriau agor 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

9.30 am -  6:30 pm

 Dydd Mawrth

9.30 am - 6:30 pm

 Dydd Mercher

9.30 am - 5:00 pm

 Dydd Iau

9.30 am - 5:00 pm

 Dydd Gwener

9.30 am –  5:00 pm

Dydd Sadwrn

9:30 am - 1.00 pm

 

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy


Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd

  • 12 cyfrifiadur cyhoeddus

  • Llungopïwr lliw

  • Lifft

  • Ystafell gymunedol 

 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.  

 

Mae Llyfrgell Caernarfon yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.