Llyfrgell Caernarfon

 

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori a defnyddio cyfrifiaduron trwy apwyntiad yn unig.  Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad cyn galw os gwelwch yn dda.  
Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref.

Close
LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

Bydd angen i chi wneud apwyntiad cyn dod draw.

I wneud apwyntiad i chwilio am lyfr neu ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â ni: 

Ffôn: (01286) 679465
E-bost: LLCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru 
Cyfeiriad: Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS

Cofiwch!

 • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
 • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor 

(drwy apwyntiad yn unig)

* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig.    

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 - 12:00*
2:00 - 4:00

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00
2:00 - 4:00* 

 Dydd Mercher

10:00 - 12:00*
2:00 - 4:00

 Dydd Iau

10:00 - 12:00
2:00 - 4:00*

 Dydd Gwener

10:00 - 12:00*
2:00 - 4:00 

Dydd Sadwrn

10:00 - 12:00

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd

 • 17 cyfrifiadur cyhoeddus

 • Llungopïwr lliw

 • Lifft

 • Ystafell gymunedol 

 

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.  

 

Papurau Newydd

 • Caernarfon & Denbigh Herald

 • Y Cymro

 • Daily Post

 • Daily Telegraph

 • Mellten

 • O'r Pedwar Gwynt

 • The Guardian

 • The Times

 • Western Mail

Mae Llyfrgell Caernarfon yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.