Llyfrgell Abermaw


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

 

Ffôn: (01341) 280258

E-bost: LLAbermaw@gwynedd.llyw.cymru 

Cyfeiriad: Llyfrgell Abermaw, Ffordd yr Orsaf, Abermaw, LL42 1LU 
Oriau agor llyfrgell Abermaw

 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10.00 am - 12.30 pm

2.00 pm - 6.00 pm

 Dydd Mawrth

10.00 am - 12.30 pm

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

10.00 am - 12.30 pm

2.00 pm - 5.30 pm

 Dydd Gwener

10.00 am - 12.30 pm

2.00 pm - 5.00 pm

Dydd Sadwrn

10.00 am - 12.30 pm

 

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 6 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw
  • Ystafell gymunedol


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim. 

Mae Llyfrgell Abermaw yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.