Llyfrgell Abermaw

Cyfeiriad: Llyfrgell Abermaw, Ffordd yr Orsaf, Abermaw, LL42 1LU 

Ffôn: (01341) 280258

E-bost: LLAbermaw@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Carterf
Nid yw’r gwasnaeth ar gael yn Llyfgell Abermaw ar hyn o bryd.
Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth a chasglu’r eitemau o llyfrgell Dolgellau, neu ddefnyddio y gwasanaeth cludo i’r cartref.
Sut mae’r gwasnaeth yn gweithio?

Close

 

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 6 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw
  • Ystafell gymunedol


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Cylchgronau a Phapurau Newydd

  • Cambrian News
  • Llais Ardudwy
  • Which?
  • Mellten

Mae Llyfrgell Abermaw yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.