Llyfrgell Abermaw

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori a defnyddio cyfrifiaduron trwy apwyntiad yn unig.  Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad cyn galw os gwelwch yn dda. 

Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref.

Close

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

Bydd angen i chi wneud apwyntiad cyn dod draw.

I wneud apwyntiad i chwilio am lyfr neu ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â ni: 

Ffôn: (01341) 280258

E-bost: LLAbermaw@gwynedd.llyw.cymru 

Cyfeiriad: Llyfrgell Abermaw, Ffordd yr Orsaf, Abermaw, LL42 1LU 


Cofiwch!

 • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
 • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.


Oriau agor llyfrgell Abermaw

(drwy apwyntiad yn unig)

* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig. 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 - 12:00
2:00 - 4:00*

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00*
2:00 - 4:00 

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

10:00 - 12:00
2:00 - 4:00*

 Dydd Gwener

10:00 - 12:00*
2:00 - 4:00  

Dydd Sadwrn

10:00 - 11:00*
11:00 - 12:30

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau. 

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 6 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr lliw
 • Ystafell gymunedol


Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Cylchgronau a Phapurau Newydd

 • Cambrian News
 • Llais Ardudwy
 • Which?
 • Mellten

Mae Llyfrgell Abermaw yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.